Тема 6

магниевый скраб beletage

1. Штейн бук Ф. М. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть у Венеції» Т. Манна) 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 29—37.

2. Силкіна В. І. Прочитання новели Т. Манна «Смерть у Венеції» через зіставлення з мі­фом про Нарциса // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 39.

3. Затонский Д. Волшебньїе горьі Томаса Манна. // Литературное обозрение. — 1975. — № 6.

4. Мігальчинська В. М. Музика таланту Т. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. С. 61—62.

5. Силкіна В. Л. Тричі покараний (оповідання Т. Манна «Смерть у Венеції») // Всесвітня література та культура. — 2002. — № 10. — С. 52—53.

6. Сучков Б. Лики времени. — М., 1969.

7. Федоров А. А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.

8. Ященко Є. Велич Томаса Манна // Всесвіт — 1992. — № 5—6.

9. Данюк Л. Пошуки виходу з кризи гуманізму. Т. Манн. Життєвий і творчий шлях письменника, 11 клас // «ЗЛ». — 2005. — № 45. — С. 3—6.

Тема 7

1.Всесвіт. — 1993. — № 3—4. — С. 123—124, 152—163.

2. Чертенко О. Сновидіння генія, що прокинувся (Роздуми про «Перевтілення» Ф. Каф­ки) // «ЗЛ». — 2001. — №37 (245). — С. 3—4.

3. Чечетіна Л. А. Заглянемо у світ Кафки. Урок-бесіда за новелою «Перевтілення». 11 клас // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 28—31.

4. Факторович Б. З., Штейн бук Ф. М., Бойко Л. Я. Кафка «Перевтілення». Матеріали до варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 7. — С. 45—59.

5. Силкіна В. І. «Заповідав знищити свої рукописи». До вивчення новели Ф. Кафки «пе­ревтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — 310. — С. 58—60.

6. Рудаківська С. В. «Привести світ до чистоти, правди, сталості..» Урок за новелою Ф. Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 18—28.

7. Нагорна А. Ю. Вивчення літературного твору у філософському контексті. Урок- евристична бесіда за новелою Ф. Кафки « Перевтілення» // Всесвітня література. — 2005. — № 7. — С. 57—60.

8. Логвин Г. П. Чи ж почують його люди? Новела Ф. Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 53—58.

9. Гладишев В. В. Вивчення літературного твору має бути контекстуальним (Матеріал до такого вивчення оповідання «Перевтілення» Ф. Кафки) // Всесвітня література. — 2003. — № 9. — С. 54—55.

10. Вознюк О. Художній світ Кафки у новелі «Перевтілення» // «ЗЛ». — 2001. — № 11. — С. 2.

11.Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Ф. Кафка «Перевтілення». 11 клас // Зарубіж­на література. — 1998. — № 4. — С. 28—31.

12.Белей Н. І. «Смерті не знає душа...» Конспект уроку за новелою Ф. Кафки «Перевті­лення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — 310. — С. 49—53.