МК (модульний контроль) Теми № 4—7

магниевый скраб beletage

Варіант 1

1.Проблема моральної відповідальності вчених у драмі Б. Брехта «Життя Га- лілея».

2.Обгрунтуйте думку, який світ називається «кафкіанським»?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

 До якого героя звернутий один із найвидатніших поетичних циклів Р. М. Рільке:

а) до Тезея;

б) до Персея;

в) до Орфея.

 Конкретно-історичним тлом у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» виступає:

а) Радянський Союз часів Сталіна;

б) Італія часів Беніто Муссоліні;

в) Німеччина часів Гітлера.

 Провідною темою творчості Г. Белля є:

а) знеособлення людини в сучасному світі;

б) антивоєнна;

в) морального вибору людини.

Варіант 2

1. Художні особливості роману Ремарка «Три товариші».

2.Подумайте, як розкривається проблема відчуження у новелі Ф. Кафки «Пере­втілення»?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Чарівник Чіппала (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») був:

а) ілюзіоністом-гіпнотизером;

б) астрологом;

в) психіатром.

II. Яка п'єса Б. Брехта розкриває проблему моралі вченого, його відповідальнос­ті за наслідки відкриття:

а) «Матінка Кураж та її діти»;

б) «Життя Галілея»;

в) «Кар'єра Альберто Уї, якої могло б не бути».

III. Провідною темою творчості Пауля Целана стала:

а) тема батьківщини;

б) тема матері;

в) тема голокосту.

Варіант 3

1. Антивоєнний пафос творів Г. Белля.

2. Розкрийте особливості сюжету і композиції новели Ф. Кафки «Пере­втілення».

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. З яким кольором асоціюється «молоко світання» у поезії П. Целана «Фуга смерті»:

а) сірого;

б) чорного;

в) золотистого.

II. Дія п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» відбувається:

а) у часи II Світової війни;

б) у часи 30-літньої війни;

в) у часи I Світової війни.

III. Термін «втрачена генерація» ввів у літературу:

а) Е. М. Ремарк;

б) Г. Белль;

в) Е. Хемінгуей.

Варіант 4

1.Проблема взаємовідносин людини і влади у новелі Ф. Кафки «Пере­втілення».

2.Подумайте і поясніть, якою побачив українську землю Р. М. Рільке в «Пісні про Правду»?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Життя якого письменника пов'язане з Україною:

а) П. Целана;

б) Т. Манна;

в) Е. Хемінгуея.

II. Хто з письменників не хотів оприлюднювати свої творіння:

а) Ф. Кафка;

б) П. Целан;

в) Г. Белль.

III. Образ Маргарити у вірші П. Целана «Фуга смерті» є ремінісценцією з:

а) Біблії;

б) «Фауста» Й. В. Гете;

в) «Книги пісень» Г. Гейне;

г) «Майстра і Маргарити» М. Булгакова.

Варіант 5

1. Сутність брехтівської реформи драми.

2. Подумайте, як трагедія головного героя новели Ф. Кафки «Перевтілення» пе­регукується з особистою драмою письменника.

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Герой оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», нарешті впізнав, де опинився, коли:

а) побачив на стіні фото статуї «Хлопчик,що виймає терня»;

б) упізнав сторожа Біргелера;

в) побачив хірурга;

г) побачив на шкільній дошці напис, зроблений власноруч.

II. Місто, у якому П. Целану споруджено пам'ятник:

а) Париж;

б) Тель-Авів;

в) Чернівці;

г) Київ.

III. Анна Фірлінг іде на війну:

а) з патріотичних міркувань;

б) з надії на зиск;

в) щоб якось улаштувати долю своїх дітей;

г) щоб урятувати власне життя.

Варіант 6

1. «Матінка Кураж та її діти» — драма-пересторога напередодні ІІ Світової війни.

2.Висвітліть міфологічну основу «Сонетів до Орфея» Р. М. Рільке.

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

І. Свої твори П. Целан писав:

а) німецькою мовою;

б) французькою мовою;

в) румунською мовою;

г) ідиш.

 Р. М. Рільке переклав німецькою мовою:

а) «Слово про Закон і Благодать» митрополита !ларіона;

б) «Слово о полку !горевім»;

в) «Повчання дітям» В. Мономаха;

г) «Житія святих» Д. Туптала.

 Тему поета та поезії Р. М. Рільке піднімає у:

а) «Пісні про Правду»;

б) «Часослові»;

в) «Сонетах до Орфея»;

г) «Орфей. Еврідіка. Гермес».

Варіант 1

1.Художній час і простір оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

2. Розкрийте символіку поеми Р. М. Рільке «Орфей. Еврідіка. Гермес».

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. П. Целана вважають поетом:

а) німецьким;

б) єврейським;

в) французьким;

г) австрійським.

II. Прізвисько «Кураж» головної героїні п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її ді­ти» перекладається як:

а) поїздка, мандрівка;

б) удавана хоробрість;

в)відвага;

г) маркітанка, торговка.

III. Назва першої поетичної збірки Р. М. Рільке:

а) «Дуїнезькі елегії»;

б) «Життя і пісні»;

в) «Сонети до Орфея».

Варіант 8

1. Модерністське зображення голокосту у поезії П. Целана «Фуга смерті».

2. Подумайте, у чому полягає сенс бунту Маріо (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник»)?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Герой оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа.», упізнав­ши у пожежникові сторожа Біргелера, попросив:

а) води;

б) молока;

в) знеболюваного;

г) їжі.

II. Місто, у якому народився П. Целан:

а) Бухарест;

б) Париж;

в) Чернівці;

г) Берлін.

ІІІ. Новела Томаса Манна, що порушує питання про «психологію фашизму» та «психологію свободи»:

а) «Тоніо Крегер»;

б) «Смерть у Венеції»;

в) «Маріо і чарівник»;

г) «Тристан».

Варіант 9

1. Художні відкриття Б. Брехта.

2. Подумайте, чому, на вашу думку, Г. Белль деталізує опис інтер'єру гімназії, переобладнаної на шпиталь?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Е. М. Ремарк належить до:

а) «втраченого покоління»;

б) «покоління, що повернулося»;

в) «покоління сердитих молодих людей»;

г) «покоління переможених».

II. Поезія П. Целана «Фуга смерті» розкриває тему:

а) Батьківщини;

б) матері;

в) війни;

г) голокосту.

III. Р. М. Рільке називають:

а) Гераклом ХХ століття;

б) Орфеєм ХХ століття;

в) Гермесом ХХ століття;

г) Прометеєм ХХ століття.

Варіант 10

1. Тема війни у німецькій літературі ХХ століття.

2. Поясніть, у чому полягає новаторство та художні особливості творчості Т. Манна?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Дія оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» відбува­ється у:

а) школі;

б) гімназії, де колись навчався герой;

в) військово-польовому шпиталі;

г) санітарному поїзді.

II. Головним принципом теорії епічного театру Б.Брехта став ефект:

а) відчуження;

б) очуження;

в) олюднення;

г) омани.

III. Духовні враження Р. М. Рільке від Києва втілені у:

а) «Пісні про Правду»;

б) циклі «Часослов»;

в) «Карл 12-й мчить по Україні».

 

Модуль III

Філософсько-естетичні та морально-етичні проблеми англійської літератури XX століття

5

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу — 4 години)

 

 

 

 

Лекція 8: Англійська література.

Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англійської літератури XX століття.

Оскар Вайльд — славетний письменник і теоретик англійського есте­тизму.

Загальна характеристика методу «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса.

 

 

 

 

Лекція 9: Новітня англійська література. Т. Еліот

У. Голдінг.

1. Роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії в англомовних лі­тературах.

2. Загальна характеристика творчості У. Голдінга.

3. Притчевий характер роману «Володар мух». Практичні заняття:

(обсяг практичних занять — 4 години)

 

усне опиту­вання

(3-5)

Практична № 6: «Пігмаліон» Б. Шоу — зразок «драми-дискусії»

ПЛАН

Драма «Пігмаліон» — втілення естетичних і соціальних принципів драматурга. Переосмислення автором міфу про Пігмаліона.

Проблематика твору.

Парадокс — сюжетна основа п'єси.

Система образів, авторське ставлення до героїв, подій твору.

Завдання для підготовчого періоду:

1. Дати тлумачення понять: «парадокс», «квінтесенція», «Пігмаліон», «пуритани».

2. Подумайте, що споріднює драму Б. Шоу з античним світом і що відрізняє?

3. Зіставте і порівняйте міф і драму.

4. Складіть JIC.

 

м

 

Практична № 7: Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» ПЛАН

Основна проблематика роману. Тема мистецтва, ідейне значення образів. Ідейно-композиційна роль образу лорда Генрі. Тема краси. Сутність трагедії Доріана Грея. Роль парадоксу в романі.

Завдання для підготовчого періоду: Поясніть символічне значення портрета Доріана Грея. Простежте шляхи морального падіння Доріана Грея. Поміркуйте над питанням:

Ціна, яку сплатив Доріан за вічну молодість і красу: чи не зависока вона? Складіть логічну схему за твором.

 

 

 

 

 

III. Теми і завдання для СРС

7

Міфологічні уявлення про світ та їх відбиття у праці Геродота «Історія» 1

Міфологічні уявлення давніх греків Розробка конспектів

Історія створення праці, основні теми роботи Усне опитування

Султанов Ю. І. У світі Античної Літератури. — X., 2002. — 109 с. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література: Підруч­ник. — К.: Либідь, 2001.

8

Ораторська проза: судове красномовство (Лісій), урочисте красно­мовство (Горгій, Ісократ), політичне красномовство (Демосфен) 1

Творчість Лісія, Горгія, Ісократа, Демосфена

Складання логічної схеми «Особливості художнього стилю

Демосфена»

Історія виникнення історіографії. Визначення понять епітафія, філіппіка, епідейктич на промова

Усне опитування. Аристотель. Про мистецтво \\ Всесвіт. — 1978. — № 12 9

Александрійська поезія Каллімах. Тематика його гімнів та елегій 1

Александрійська поезія.

 

 

 

 

Творчість Каллімаха, особливості поезій Нотатки Історичні умови виникнення поезії. Визначення понять елегія, епілія Підготовка реферату

Галич О. А. Історія зарубіжної літератури. Античність. Серед­ньовіччя. — JL, 2003. — 220 с. 10

Ораторське мистецтво. Цицерон «Про закони», «Про держави» 1

Творчість Цицерона Нотатки

Виникнення ораторства, визначення понять «ораторське мис­тецтво», «оратор» Усне опитування

Аристотель. Про мистецтво \\ Всесвіт. — 1978. — № 12 11

Трагедія «Медея» Сенеки як протест проти тиранії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчість Сенеки, історія створення трагедії Опрацювання матеріалу самостійно Проблематика трагедії, хар-ка персонажів Усне опитування

Галич О. А. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя. — JL, 2003. — 220 с. 12

Римська література І — поч II ст. н. е. (Сенека, Марціал, Ювенал, Тацит)

 

 

 

 

 

 

 

 

Римська літ-ра. Нотатки

Філософські погляди Сенеки.

Вивчити напам'ять 2—3 сентенції Сенеки.

Заг. огяд Римської літ-ри І — поч. II ст. н. е.

Перевірка конспектів, Тестова робота

Пащенко В., Пащенко Н. Антична література. — К., 2001

 

 

Всього по модульному циклу III

 

12—20

Всього по модульних циклах для студентів, які досягай успіхів

 

60—100

Всього з дисципліни максимальне значення рейтингових балів

 

(КБ) 100

III. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС

м

 • NI
 • 13

  Проблематика та ідейно-художній аналіз філософських казок О. Вайльда

  1

  Ідейний зміст, фі­лософія, її зна­чення та роль у творі

  Робота з текс­тами та критич­ними статтями

  Робити ціліс­ний ідейно-ху- дожній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  История всемирной литература в 9 томах. — М., 1994. — Т. 8

  14

  Біблійна основа дра­ми О. Вайльда «Са- ломея», загальна ха­рактеристика твору

  1

  Ценртальний конфлікт у драмі, біблійна основа

  Робота з текс­тами та критич­ними статтями

  Робити ціліс­ний ідейно- художній ана­ліз творів

  Усне опиту­ва ння

  О. Вайльд. Вибрані твори. — М., 2002

  15

  Дискусійна основа, Економічна мотива­ція поведінки пер­сонажів у «драмах- дискусіях» Б. Шоу «Будинки вдівця», «Професія пані Уор- рен»

  1

  Поняття «драма- дискусія», її жан­рова своєрідність. Особливості ком­позиційної побу­дови драматич­них творів англій­ського драматурга

  Написання ре­фератів

  Визначити жа­нрову своєрід ність твору

  Перевірка захист рефе­ратів

  Богословский. История зарубе- жной литерат. XX в. — М., 1980.

  Конєва Т. М. Зарубіжна літера­тура XX століття. — К, 1998

  16

  Модерний образ сві­ту в поезіях Т. Еліота

  1

  Модернізм його художнє виражен­ня у поезії

  Самостійне ви­вчення теми

  Вивчення теми і розробка кон­спекту

  Перевірка конспектів

  Библиотека всемирной литера- турьі.

  Богословский В. Н. и др. Исто­рия зарубежнй литературьі XX века, 1917 — 1945. —М., 1990.

  Хрестоматия по зарубежной литературе XX века (1917— 1945)

  17

  Проблема співвідно­шення добра і зла у повісті В. Голдінга «Шпиль»

  1

  Особливості твор­чого методу пись­менника

  Ідейно-

  художній ана­ліз, робота з підручником

  Вивчення теми і розробка кон­спекту

  Усна бесіда за змістом прочитаного, перевірка конспектів

  Єременко О. В. Погляд у «тем­ряву людського серця» // Все­світня література. — № 4.— 1999. — С. 16—21.

  Ж. Зарубіжна література. — 2004. — №4. — С.40