МК (модульний контроль) Теми № 4—7

Варіант 1

1.Проблема моральної відповідальності вчених у драмі Б. Брехта «Життя Га- лілея».

2.Обгрунтуйте думку, який світ називається «кафкіанським»?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

 До якого героя звернутий один із найвидатніших поетичних циклів Р. М. Рільке:

а) до Тезея;

б) до Персея;

в) до Орфея.

 Конкретно-історичним тлом у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» виступає:

а) Радянський Союз часів Сталіна;

б) Італія часів Беніто Муссоліні;

в) Німеччина часів Гітлера.

 Провідною темою творчості Г. Белля є:

а) знеособлення людини в сучасному світі;

б) антивоєнна;

в) морального вибору людини.

Варіант 2

1. Художні особливості роману Ремарка «Три товариші».

2.Подумайте, як розкривається проблема відчуження у новелі Ф. Кафки «Пере­втілення»?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Чарівник Чіппала (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») був:

а) ілюзіоністом-гіпнотизером;

б) астрологом;

в) психіатром.

II. Яка п'єса Б. Брехта розкриває проблему моралі вченого, його відповідальнос­ті за наслідки відкриття:

а) «Матінка Кураж та її діти»;

б) «Життя Галілея»;

в) «Кар'єра Альберто Уї, якої могло б не бути».

III. Провідною темою творчості Пауля Целана стала:

а) тема батьківщини;

б) тема матері;

в) тема голокосту.

Варіант 3

1. Антивоєнний пафос творів Г. Белля.

2. Розкрийте особливості сюжету і композиції новели Ф. Кафки «Пере­втілення».

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.