Контрольні запитання для самоконтролю Тема 8

магниевый скраб beletage

1. У чому полягає суть теорії естетизму Оскара Уайльда?

2. Охарактеризуйте тему мистецтва і митця у романі «Портрет Доріана Грея».

3. Виділіть риси автобіографізму у психологічному есе Джеймса Джойса «Джакомо».

4. Порівняйте театр Б. Шоу з театром Б. Брехта.

Тема 9

1. Яка роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії?

2. Які твори Т. Еліота вам відомі?

3.У чому новаторство поета?

4. Які умови формували світогляд У. Голдінга?

5. Які ознаки відрізняють творчість Голдінга від творчості інших письменників XX століття?

6.Яка основна тема роману «Володар мух»?

7.Які образи-символи зустрічаються у творі? Що вони означають?

ІУ. Рекомендована література Тема 8

1. Бульваренко Л. Прекрасний принц з потворною душею (О. Вайльд «Портрет Доріана Грея» 10 клас) // «ЗЛ». — 2006. — № 7. — С. 13—14.

2. Васильєв Є. М. «Усе таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон». Матеріали до ви­вчення комедії Б. Шоу // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 1. — С. 7—12.

3. Гладишев В., Шошура С., Пономарьова І. Б. Шоу «Пігмаліон»: матеріали до варіатив­ного вивчення // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 47—49.

4. Гражданская З. Б. Шоу. — М., 1979.

5. Гусєв А. Квіти запізнілого кохання. «Пігмаліон»: Бернард Шоу і місіс Кембл // Всесві­тня література і культура. — 2004. — № 1. — С. 13—15.

6.Домановська Н. Від квіткарки до герцогині. Матеріали до уроку з вивчення п'єси Б. Шоу «Пігмаліон» (10 клас) // «ЗЛ». — 2005. — № 11 (411). — С. 11—12.

7. Ивашева В. Литература Великобритании ХХ века. — М., 1984.

8. Кривина Т. Что знал о красоте О. Уайльд? // «ЗЛ». — 2006. — № 7 (455). — С. 15—21.

9. Новик С. М. Уайльд і його роман «Портрет Доріана Грея». 10 клас // Зарубіжна літе- ратурак. — 2003. — № 6. — С. 32—33.

10. Пирсон. Бернард Шоу. — М., 1972.

11. Свічкарьова І. Б. Вчимося інтерпретації художнього тексту (Урок-дослідження за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. — С. 30—32.

12. Сиптарова С. В. Б.Шоу «Пігмаліон»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвіт­ня література. — 2005. — № 5. — С. 42—44.

13. Стамат Т. В. Формувати самостійність і незалежність естетичних суджень (Конс­пект уроку за романом О. Вайльда «портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. —

2004. — № 8. — С. 26—29.

14. Удовиченко Л. М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості. Під­сумковий урок за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Всесвітня література. —

2005. — 33. — С. 19—22.

15. Хьюз ^. Бернард Шоу. — М., 1976.