МК (модульний контроль) Теми № 8—9

магниевый скраб beletage

Варіант 1

1. Теорія естетизму Оскара Уайльда.

2. Подумайте, які ознаки і яких романів поєднує в собі роман «Володар мух» В. Голдінга.

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Лауреатом Нобелівської премії не був:

а) Б. Шоу;

б) Дж. Джойс;

в) О. Уайльд.

II. Провідною у поетичних творах Т. С. Еліота стала тема:

а) природи;

б) стану сучасної йому цивілізації;

в) кохання.

III. Роман В. Голдінга «Володар мух» має ознаки жанру:

а) соціального роману;

б) притчі;

в) реалістичного роману.

Варіант 2

1.Особливості творчого стилю Томаса Стерна Еліота.

2. Порівняйте образи Джека і Ральфа з роману «Володар мух» В. Голдінга.

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Довгий час вважали «несценічною» (такою, що написана для читання) п'єсу:

а) О. Уайльда «Саломея»;

б) Б. Шоу «Пігмаліон»;

в) Б. Шоу «Будинки вдівця».

II. Ініціатором усіх «цивілізованих» починань на острові у романі В. Голдінга «Володар мух» був:

а) Саймон;

б) Джек;

в) Роха.

III. Оскар Уайльд називав свої казки:

а) «короткими замальовками»;

б) «етюдами у прозі»;

в) «реалістичними казками».

Варіант 3

1. Загальна характеристика роману-притчі В. Голдінга «Володар мух».

2. Подумайте, чому 32-річний письменник, щоб змалювати своє оточення, обрав головним героєм роману підлітка (Дж. Д. Селінджер «Над прірвою у житі»).

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Автор фрази: «До мистецтва я ставлюся, як до найвищої діяльності життя; життя я вважаю одним із проявів творчості»:

а) В. Голдінг;

б) О. Уайльд;

в) Б. Шоу.

II. Герої роману В. Голдінга «Володар мух», потрапивши на острів і проживши там певний час:

а) почали деградувати;

б) духовно піднялися;

в) загартувалися і змужніли.

III. Автором повісті «Над прірвою у житі» є:

а) В. Голдінг;

б) Н. Саррот;

в) Дж. Селінджер.

Варіант 4

 Охарактеризувати ідейно-художні особливості повісті Дж. Селінджера «Над прірвою у житі»

 Подумайте, чому за життя О. Уайльда називали принцом Парадоксом.

 Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Композиція психологічного есе Дж. Джойса:

а) чітка;

б) порушена;

в) фрагментарна.

II.Одним із перших творів О. Уайльда, перекладених українською мовою, є:

а) п'єса «Саломея»;

б) казка «Щасливий принц»;

в) роман «Портрет Доріана Грея».

III. «Виказати самого себе, піти на смерть?... I дика ж думка», — каже герой ро­ману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»:

а) Лорд Генрі;

б) Безіл Голуорд;

в) Доріан Грей.

Варіант 5

1.Особливості творчості В. Голдінга

2. Подумайте, «Портрет Доріана Грея» — моральний чи аморальний твір.

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Автобіографічним твором є:

а) роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»;

б) роман В. Голдінга «Володар мух»;

в) есе Дж. Джойса «Джакомо».

II. Лорд Генрі намагається вплинути на Доріана Грея, бо:

а) хоче розвинути в юнакові потяг до прекрасного, краси;

б) прагне допомогти Доріанові удосконалити внутрішній світ;

в) йому цікаво втілити на практиці власні ідеї.

III. Поет Томас Стернз Еліот народився:

а) 1888 року в США;

б) 1888 року у Німеччині;

в) 1889 року у США.

Варіант 6

1. Дайте визначення поняття «притча». Охарактеризуйте цей жанр на конкрет­ному прикладі.

2. Подумайте, чи можна твір «Над прірвою у житі» Дж. Селінджера визначити як повість-монолог. Аргументуйте свою думку.

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Зморшка жорстокості на портреті з'явилася після того, як Доріан Грей:

а) дізнався про смерть Сибіли Вейн;

б) починає вести богемне життя;

в) вбиває Безіла Голуорда.

II. Автором казки «Щасливий принц» є:

а) О. Уайльд;

б) Дж. Селінджер;

в) Дж. Джойс.

III.Твір Т. С. Еліота, який сам автор вважав «найдовшою поемою», нази­вається:

а) «Сіре середовище»;

б) «Порожні люди»;

в) «Безплідна земля».

Варіант 1

1. Філософсько-естетичні та моральні проблеми роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

2. Поясніть, чому «Володар мух» В. Голдінга має ознаки анти утопії та анти ро­бінзонади.

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Знайдіть помилкове твердження:

Для творчості Оскара Уайльда характерн:

а) уславлення величі і вічності мистецтва;

б) замилування прекрасним;

в) естетизація потворного, низького.

II. Назва п'єси Т. С. Еліота про сучасне життя:

а) «Вечірній коктейль»;

б) «Убивство у соборі»;

в) «Камінь».

III. Головним героєм повісті Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» є:

а) Саймон;

б) Роха;

в) Голден Колфрід.

Варіант 8

1. Дайте визначення поняття «повість-притча».

2. Виділіть окремі етапи перетворення групи хлопчаків на плем'я дикунів. Що призвело до цього?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

І. У романі О. Уайльда портрет є:

а) відображенням прекрасної зовнішності головного героя;

б) витвором мистецтва;

в) символом душі головного героя.

II. Поема Т. С. Еліота, яка розкрила ідею смерті:

а) «Порожні люди»;

б) «Сіре середовище»;

в) «Безплідна земля».

III. Назвіть прізвище письменника, повне ім'я якого звучить Вільям Джеральд:

а) Еліот;

б) Джойс;

в) Голдінг.

Варіант 9

 Розкрити сутність естетизму Безіла і гедонізму лорда Генрі.

 Подумайте, чому Голден Колфрід — «предтеча бунтівного покоління 60-ро- ків ХХ століття».

 Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Перша поетична збірка Т. С. Еліота називалася:

а) «Вірші»;

б) «Пруфрок та інші спостереження»;

в) «Я вас прошу».

II. 19 вересня 1911 року у містечку Сент-Колаш-Майнер народився:

а) В. Голдінг;

б) Дж. Джойс;

в) Т. С. Еліот.

III. Назвіть повне ім'я О. Вайльда:

а) Оскар Фінгал О'Флаерті Уїлс;

б) Джером Девід;

в) Томас Стернз.

Варіант 10

1. Дайте визначення поняття «філософська казка».

2. Прослідкуйте за етапами моральної деградації хлопчаків на безлюдному ост­рові (за романом В. Голдінга «Володар мух»). Чому автор зображує саме «дитяче суспільство»?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Філософія гедонізму — це:

а) вчення, де головною є краса;

б) натуралістичне відображення дійсності;

в) філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя.

II. Визнання Голдінг-письменник отримав за:

а) роман «Володар мух»;

б) повість «Шпиль»;

в) роман «Видима темрява».

III. Свій роман «Володар мух» В. Голдінг задумав як пародію на:

а) роман Д. Дефо «Робінзон Крузо»;

б) книгу Р. М. Баллайтайна «Кораловий острів»;

в) роман А. Камю «Чума».

 

Модуль IV

Норвезька та американська література XX століття. Особливості їх поетики і стилю

5

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу — 10 годин)

 

 

 

 

Лекція 10: Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун.

1. Історико-літературні передумови розвитку норвезької літе­ратури.

2. Г. Ібсен — творець соціально-психологічної драми.

3. Кнут Гамсун — співець кохання.

 

 

 

 

Лекція 11: Американська література. Джек Лондон. Ер­нест Міллер Хемінгуей.

1. Загальна характеристика американської літератури XX сто­ліття.

2. Життєвий і творчий шлях Джека Лондона.

3. Новаторство прози Е. Хемінгуея: лаконізм, «ефект айсбер­гу», відвертість сповіді від першої особи, лейтмотив («Про­щавай, зброє!», «По кому подзвін»).

 

 

 

 

Лекція 12: Особливості розвитку літератури США. Г. Лонг- фелло, О'Генрі, Т. Драйзер.

1. Поетичний переказ індіанських міфів у поемі Гонгфелло «Пісня про Гайавату».

2. О'Генрі — майстер американської новели. Життєвий і твор­чий шлях. Цикли новел та їх особливості (на прикладі новел «Дари волхвів», «Вождь червоношкірих», «Серце Заходу», «Останній листок», «3 любові до мистецтва»),

3. Т. Драйзер— майстер реалістичної прози. Особливості творчого методу.

 

 

 

 

 

Лекція 13: Латиноамериканська література. Г. Маркес.

1. Г. Маркес — теоретик «магічного реалізму».

2. Загальний огляд творчої спадщини письменника.

3. Проблеми духовності і моралі у новелі «Стариган з крила­ми». Приреченість героїв у романі «Сто років самотності».

 

 

 

 

Лекція 14: Література Сходу, Японія, Китай.

1. Ісікава Такубоку. Жанр хоку у творчості поета.

2. Я. Кавабата — класик сучасної японської літератури.

3. Кобо Абе — письменник післявоєнного покоління, творець роману-параболи: «Жінка в пісках», «Людина-коробка».

 

усне опи­тування

(3-5)

 

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять — 8 годин)

 

 

 

 

Практична № 8: Показ шляху становлення особистості жінки у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім (Нора)»

ПЛАН

Історія написання драми «Нора». Назва п'єси.

«Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. її аналі­тична композиція.

Особливості драматичного конфлікту та розвиток дії п'єси.

Образи Нори і Хельмера.

Проблема морального максималізму в п'єсі.

Символіка драми.

Новаторство Ібсена-драматурга.

Завдання для підготовчого періоду

Визначте поняття «соціально-психологічна п'єса».

Підготуйте виразне читання вузлових сцен п'єси.

Занотуйте Ф. Енгельса «Письмо к П. Зрнесту» 5 июня 1890». — Маркс К., Знгельс Ф. Соч., Т. 36.

Складіть логічні схеми.

 

 

 

Uj

Ln

 

Практична № 9: Неоромантичні мотиви й образи в романі К. Гамсуна «Пан»

ПЛАН

Історія написання роману «Пан», своєрідність композиції. Сенс назви роману; роль міфологічного підтексту.

Тема і проблематика.

Особливості трактування теми кохання (образи Глана, Едвар­ди, Єви, Мака, лікаря і барона). Сутність протиставлення ко­хання Едварди та Єви.

Природа і людина в романі. Функції пейзажу.

Кнут Гамсун і українська література: контактно-генетичні зв'язки й типологічні паралелі.

 

 

 

 

Завдання для підготовчого періоду

Зверніть увагу на поняття «лірична проза» та «імпресіоністи­чний психологізм».

Розгляньте «любовні трикутники», що формуються в романі. Які риси характеру виявляються у кожному з героїв?

Глан, Едварда, Єва

Едварда, Єва, Глан, Мак

Едварда

Гланбарон

Порівняйте лейтенанта Глана з роману «Пан» та Івана з повіс­ті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Що єднає цих героїв?

Які фантастичні образи супроводжують тему кохання в рома­ні? У чому полягає їх символічний зміст?

 

 

 

 

Практична № 10: Показ драматичних суперечностей людського буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море» ПЛАН

1. Сюжет повісті-притчі, головні лейтмотиви.

2. Старий Сантьяго, його життєва позиція.

3. Авторська позиція у творі.

Завдання для підготовчого періоду

1. Визначте за словником, що таке лейтмотив, які його хара­ктерні риси.

2. Прослідкуйте розвиток лейтмотивів, доберіть із тексту від­повідні цитати:

«надзвичайна риба»; «бейсбол»; «самотність»; «леви» тощо.

3. Поясніть поняття «підтекст», «ефект айсбергу».

4. Доведіть, що «Старий і море» — філософська повість.

 

 

 

 

Практична № 11: Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами» ПЛАН

Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола 3 людьми. Своєрідність образу янгола: його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою. Зображення людського суспільства, в якому немає місця ан­гелам.

Реальність і вигадка в оповіданні. Сенс фіналу та назви оповідання.

Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу твору.

Завдання для підготовчого періоду Виписати фрази-вислови, які вам сподобались. Прочитати баладу І. Драча «Крила». Поняття про «магічний реалізм».

 

 

 

 

Uj

  • Nl

 

III. Теми і завдання для СРС

7

Міфологічні уявлення про світ та їх відбиття у праці Геродота «Історія»

1

Міфоло гічні уявлення давніх греків Розробка конспектів

Історія створення праці, основні теми роботи Усне опитування

Султанов Ю. І. У світі Античної Літератури. — X., 2002. — 109с.

Пагценко В. І., Пагценко Н. І. Антична література: Підручник. —К.: Либідь, 2001.

8

Ораторська проза: судове Красномовство (Лісій),

Урочисте красномовство (Горгій, Ісократ), політичне красномовство (Демосфен)

1

Творчість Лісія, Горгія, Ісократа, Демосфена

Складання логічної схеми «Особливості художнього стилю Демосфена»

Історія виникнення історіографії. Визначення понять епітафія, філіппіка, епідейктична промова

Усне опитування. Аристотель. Про мистецтво \\ Все­світ. — 1978. —№12

9

Александрійська поезія Каллімаха. Тематика його гімнів та елегій

 

Александрійська поезія.

Творчість Каллімаха, особливості поезій

Нотатки

Історичні умови виникнення поезії. Визначення понять елегія, епілія Підготовка реферату

Галич О. А. Історія зарубіжної літератури. Антич­ність. Середньовіччя. — JI., 2003. — 220 с.

10

Ораторське мистецтво. Цицерон «Про закони», «Про держави» 1

Творчість Цицерон. Нотатки

Виникнення ораторства, визначення понять «оратор­ське мистецтво», «оратор»

Усне опитування

Аристотель. Про мистецтво \\ Всесвіт.— 1978.— № 12

Трагедія «Медея» Сенеки як протест проти тиранії 2

Творчість Сенеки, історія створення трагедії Опрацювання матеріалу самостійно

 

Uj

 

 

11

Проблематика трагедії, хар-ка персонажів Усне опитування

Галич О. А. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя. — JL, 2003. — 220 с. 12

Римська література І — поч II ст. н. е. (Сенека, Мар- ціал, Ювенал, Тацит)

2

Римська літ-pa, нотатки

Філософські погляди Сенеки.

Вивчити напам'ять 2—3 сентенції Сенеки.

Заг. огляд Римської літ-ри І-поч. II ст. н. е.

Перевірка конспектів,

Тестова робота

Пащенко В., Пащенко Н. Антична література. — К., 2001

 

 

Всього по модульному циклу III

 

12—20

 

Всього по модульних циклах для студентів, які досягил успіхів

 

60—100

Всього з дисципліни максимальне значення рейтингових балів

 

(КБ) 100

 

4- III. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС

18

Автобіографічні моти­ви роману Кнута Гам­суна «Голод». Роман «Вікторія», його зага­льна характеристика

4

Біографія письмен­ника, спільні риси та художня вигадка

Ідейно-художній аналіз, робота з підруч ником

Проаналізувати характер оповіді у романі, визначити біографічні моти­ви у творі

Усна бесіда за змістом про­читаного

Кнут Гамсун. Голод. — К., 1998

Г. Зарубіжна літрвтура. — 2004. — № 32. — С. 12—14

Г. Зарубіжна література (Бібліотека тижневика).— 2001.— № 229 — 32. — С. 53

19

Жанрова своєрідність філософсько-симво- лістських драм Г. Ібсена «Бранд», «Пер Гюнт»

2

Філософсько-симво- лістська драма, кон флікти та їх розв'язан­ня драматургом. Сим­воли, їх характерис­тика

Ідейно- художній аналіз, робота з підруч ником

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Усна бесіда за змістом про­читаного, пе­ревірка конс­пектів

Адмони В. Г. Генрих Ибсен. — М., 1956

Владимиров С. Действие в дра- ме. — М., 1972

20

Проблема митця та мистецтва у романі Дж. Лондона «Мартін Іден»

2

Творчий метод пись­менника

Ідейно-художній аналіз

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

 

21

Поетичний переказ ін­діанських міфів у по­емі Лонгфелло «Пісня про Гайавату»

2

Індіанські міфи, їх своєрідність, поетич­ний переказ

Написання рефе­ратів

Визначити жан­рову своєрідність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богословский В. История зарубеж- ной литерат. — XX в. — М., 1980

22

Зв'язок творчості Ф. Г. Лорки з модер­ними піснями і народ­ною поетичною тради­цією у збірці «Циган­ські романсеро»

2

Модернізм, його художнє вираження у поезії

Самостійне ви­вчення теми

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевір конс­пектів

Зарубіжна література. — 2001. — №7.— 1998, —№11.

Всесвітня література. — 2000. — № 3.

Ж. Всесвітня література та культу­ра. — 2001. 2000. — № 7.

Всесвітня література — 2000. — № 3. — С. 58.

Г. Зарубіжна література. — 2003. — № 46. — С. 11

23

Реалістичні мотиви «Американської тра­гедії» Теодора Драй- зера

2

Критичний реалізм, автобіографічні мо­тиви у романі, показ причин трагедії лю­дини

Ідейно-художній аналіз, робота з підруч ником

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Норт К. Т. Драйзер смотрит на за­ставку шахтеров // Литературная Россия. 1971. 27 августа.

Ореханова Г. У России есть мечта. Ко 120-летию со дня рояедения т. Драй- зера // Современная Россия. 1991.

24

Зображення історії і майбутнього латино­американської цивілі­зації у романі Г. Г. Мар­кеса «Сто років само­тності»

2

Особливості твор­чого методу пись­менника

Ідейно-художній аналіз, робота з підручником

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Грисенко Л. Матеріали до вивчення роману Г. Маркеса «Сто років само­тності» // ВЛК. — 2001,— №5,— С. 41—45.

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Покальчук Ю. Латиноамерикансь­кий роман. — К., 1980

25

Тема самотності лю­дини у повісті Г. Г. Мар­кеса «Полковнику ніхто не пише»

2

Особливості твор­чого методу пись­менника

Ідейно-художній аналіз, робота з підручником

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Покальчук Ю. Латиноамерикансь­кий роман. — К., 1980

26

Місце і значення в по­вісті Я. Кавабати «Ти- сячокрилий журавель», зображення традицій­ного ритуалу

2

Традиції та звичаї японського народу

Робота з текстами самостійне ви­вчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз твору

Співбесіда. Перевірка кон­спектів

Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // К. — 1998. — С. 5—22

27

Роман-притча Кобо Абе «Людина-коробка» — твір про граничне від­чуження людини

2

Література екзисте­нціалізму, риси, представники, жан­рові ознаки роману- притчі

Самостійне ви­вчення теми

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

Кобо Абе. Жінка в пісках. Рома­ни. — К. — 1998.

Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // Кобо Абе. — К. — 1998. — С. 5—22

28

Психологічна школа в англійській літературі. Роман Д. Лоуренса «Ко­ханець леді Чатгерлі»

2

Жанрові ознаки пси­хологічного роману

Ідейно-художній аналіз, робота з підруч ником

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Д. Лоуренс «Коханець леді Чатгер­лі». — М., 1998

29

Філософський роман екзистенціалістської орієнтації А. Мердок «Чорний принц»

2

Література екзисте­нціалізму, риси, представники, жан­рові ознаки філософ­ського роману

Самостійне ви­вчення теми

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

А. Мердок «Чорний принц»