МК (модульний контроль) Теми № 8—9

Варіант 1

1. Теорія естетизму Оскара Уайльда.

2. Подумайте, які ознаки і яких романів поєднує в собі роман «Володар мух» В. Голдінга.

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Лауреатом Нобелівської премії не був:

а) Б. Шоу;

б) Дж. Джойс;

в) О. Уайльд.

II. Провідною у поетичних творах Т. С. Еліота стала тема:

а) природи;

б) стану сучасної йому цивілізації;

в) кохання.

III. Роман В. Голдінга «Володар мух» має ознаки жанру:

а) соціального роману;

б) притчі;

в) реалістичного роману.

Варіант 2

1.Особливості творчого стилю Томаса Стерна Еліота.

2. Порівняйте образи Джека і Ральфа з роману «Володар мух» В. Голдінга.

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Довгий час вважали «несценічною» (такою, що написана для читання) п'єсу:

а) О. Уайльда «Саломея»;

б) Б. Шоу «Пігмаліон»;

в) Б. Шоу «Будинки вдівця».

II. Ініціатором усіх «цивілізованих» починань на острові у романі В. Голдінга «Володар мух» був:

а) Саймон;

б) Джек;

в) Роха.

III. Оскар Уайльд називав свої казки:

а) «короткими замальовками»;

б) «етюдами у прозі»;

в) «реалістичними казками».

Варіант 3

1. Загальна характеристика роману-притчі В. Голдінга «Володар мух».

2. Подумайте, чому 32-річний письменник, щоб змалювати своє оточення, обрав головним героєм роману підлітка (Дж. Д. Селінджер «Над прірвою у житі»).

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Автор фрази: «До мистецтва я ставлюся, як до найвищої діяльності життя; життя я вважаю одним із проявів творчості»:

а) В. Голдінг;