МК (модульний контроль) Теми № 8—9

Варіант 1

1. Теорія естетизму Оскара Уайльда.

2. Подумайте, які ознаки і яких романів поєднує в собі роман «Володар мух» В. Голдінга.

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Лауреатом Нобелівської премії не був:

а) Б. Шоу;

б) Дж. Джойс;

в) О. Уайльд.

II. Провідною у поетичних творах Т. С. Еліота стала тема:

а) природи;

б) стану сучасної йому цивілізації;

в) кохання.

III. Роман В. Голдінга «Володар мух» має ознаки жанру:

а) соціального роману;

б) притчі;