Особливості творчості письменника

— відсутність гострих сюжетів;

— увага до психології героя, заглиблення у його внутрішній світ;

— дія у творах розгорталася або через діалоги героїв, або через їх внутрішні мо­нологи, розповіді про події, свідками яких вони були;

—  широке використання внутрішніх монологів;

— за «я» героя не стоїть сам автор (особистий оповідач присутній лише в рома­ні «Груповий портрет з дамою», але став фігурою умовною, не автобіографічною);

— присутність автора завжди відчувалася у думках героїв;

— важлива роль деталі, як мікроелемента дійсності, у якій одиничне поєдналося із загальнозначущим;

— наявність малоймовірних сюжетних поворотів;

— використання іронії, сатири, сарказму, антитези, підтексту, символіки;

— застосування композиційного прийому «принцип стислого часу» (дія відбу­валася протягом одного дня, але автор охопив багато подій, що мали місце раніше).

Найпривабливіша риса творчості Г. Белля — гуманізм, найвища цінність для письменника — людина і людське життя. Він виступив проти війни, хоч показав її, на відміну від Ремарка, війною переможених. Увага автора акцентувала лише на останньому періоді війни — поразці та відступу німецьких військ. Автор уникав банальних сцен, які б могли виправдати і прославити солдата, смерть героїв завжди підкреслено негероїчна, навіть жалюгідна.

Герої певною мірою нетипові, вирізнялися з «натовпу» своєю особливістю. Во­ни стали жертвами історичних обставин і водночас співучасниками національної провини. Герої-солдати даремно намагалися врятуватися від страхіть війни, пасив­но опиралися і гинули. Г. Белль поділив героїв на дві категорії: пристосуванці і не- пристосуванці.

Таким чином, у творчості Г. Белля намітилися такі проблеми:

— відповідальність кожного німця за скоєні Гітлером злочини («Поїзд точно за розкладом», «Де ти був, Адаме?»);

— негативного явища повоєнної Німеччини («Очима клоуна», «Під конвоєм турботи»);

— соціальна несправедливість та бездуховність («Дім без господаря»);

— самотність людини в оточуючому світі («Очима клоуна»)

Запитання для самоконтролю

1.    Коли виникло поняття «втрачене покоління», що покладено в його основу?

2.    Хто із письменників німецької літератури належав до «втраченого покоління»?

3. Завдяки якому твору Ремарк здобув популярність і визнання?

4.Яких проблем торкався у своїй творчості Г