Контрольні запитання для самоконтролю Тема 10

магниевый скраб beletage

1. Що нового в розвиток драматургії ХХ століття вніс Г. Ібсен? Чим його драма­тургія відрізняється від драматургії Б. Брехта, Б. Шоу, А. Чехова?

2. З якими напрямками переплітається його творчість?

3. У чому, на думку Б. Шоу, міститься головна особливість «нової драми» дра­матурга?

4. Назвіть п'єси драматурга. Яка головна проблема була покладена в їх основу?

5. Звідки Гамсун взяв собі псевдонім?

6. Чому за своє життя письменник змушений був перепробувати безліч про­фесій?

7. За який твір Гамсун був удостоєний Нобелівської премії?

8. Чому свій роман «Пан» Кнут Гамсун називає ім'ям давньогрецького божест­ва? Як ця назва пов'язана з головним героєм? Яка основна тема, ідея та проблема­тика роману «Пан»?

9. Що спільного між романом Гамсуна та повістю М. Коцюбинського «Тіні за­бутих предків»?

10. У чому полягає новаторство Кнута Гамсуна? Чому його називають «співцем кохання»?

Тема 11

1.Що вам відомо про особистість Джека Лондона?

2. Чому деякі твори письменника носять автобіографічний характер?

3. Що нового вніс Е. Хемінгуей у розвиток світової літератури?

4. У чому суть «ефекту айсбергу»?

5. Як розкривається проблема «втраченого покоління» у романах Е. Хемінгуея «По кому подзвін», «Прощавай, зброє!»?

6. Які образи-символи зустрічаються у повісті «Старий і море»?

Тема 12

1.Що було причиною звернення О' Генрі до літератури?

2. У чому полягає своєрідність новелістики О'Генрі порівняно з іншими пред­ставниками цього жанру в літературі ХХ століття?

3. Яка новела О'Генрі особливо актуальною є перед Різдвом?

4. Чому тема «американської трагедії» займає провідне місце у творчій спадщи­ні Т. Драйзера?

5. Як саме біографія Т. Драйзера відображена у його творчості?

6. У чому полягає відмінність двох головних героїнь першого та другого рома­нів Т. Драйзера?