Контрольні запитання для самоконтролю Тема 15

магниевый скраб beletage

1. Хто з письменників і в якому творі вперше ввів поняття «утопії»?

2. Яка відмінність утопії та антиутопії як жанру літератури?

3.Назвіть письменників-антиутопістів у світовій літературі.

4. Хто з письменників світової літератури продовжив у своїй творчості традиції письменників-антиутопістів світової літератури?

Тема 16

1. У якій країні зародився «театр абсурду»? Хто був його засновниками?

2. Які особливості цього напрямку?

3.У чому новаторство твору Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»?

4. Які образи-символи зустрічаються у творі?

5. Як відображена проблема масового знеособлення особистості у п'єсі Е. Йо- неско «Носороги»?

Тема 17

1. Дайте визначення поняття «постмодернізм». Хто у літературі представляє цей напрям?

2. Який внесок зробив П. Зюскінд у розвиток світової літератури?

3.Поясніть назву твору П. Зюскінда «Запахи». «Історія одного вбивці».

4. Як поєднує сучасний та міфологічний світ у романі «Останній світ» К. Ранс- майр?

IV. Рекомендована література Тема 15

1. Давидова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

2.Зверев А. «Когда пробьет последний час природи...» // Вопросьі литературьі. — 1989. — № 1.

3. Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Ми». — Харьков, 1995.

Тема 16

1. Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

2. Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

3.Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.

4. Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 11. — С. 42—44.