Тема 17

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3.Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

4. Ж. Слово і час. 2002. — №6. — С. 16—22.

5.Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

7. Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей (за ред. доктора пед. наук, проф. Давиденко Г. Й.) — Глухів: ГДПУ, 2004. — 33с.

МК (модульний контроль) Теми № 15—17

Варіант 1

1. Художні особливості роману-антиутопії.

2.Подумайте, як показана постмодерністська гра стереотипами «масової літера­тури» у романі П. Зюскінда «Запахи».

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Ф. Дюрренматт визначив жанр свого твору «Візит старої дами» як:

а) трагічна комедія;

б) трагіфарс;

в) драма;

г) трагедія.

II. Альфред Ілл не зміг накласти на себе руки через те, що:

а) був слабкою людиною;

б) усвідомлював, що для нього справжнім правосуддям буде вирок людей;

в) зумів побороти свій страх завдяки повільним тортурам;

г) хотів жити.

III. У романі Є. Замятіна «Ми» чітко простежується:

а) дві сюжетні лінії;

б) три сюжетні лінії;

в) чотири сюжетні лінії;

г) одна сюжетна лінія.

Варіант 2

1. Жанр антиутопії у контексті світової літератури.

2.Порівняйте різні варіанти перекладу назви роману П. Зюскінда «Запахи», яка із них, на вашу думку, найповніше відповідає ідейному задуму письменника?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

 Мультимільйонерка Клера Цаханасян у рідному Гюлені була відома під іменем:

а) Луїзи Шварц;

б) Клерхен Вашер;

в) Матильди Блюмхард;

г) Матильди Цаханасян.

 Грімаль, до якого потрапив Жан Гренуй після пансіону мадам Гайар (за ро­