Тема 17

магниевый скраб beletage

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3.Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

4. Ж. Слово і час. 2002. — №6. — С. 16—22.

5.Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

7. Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей (за ред. доктора пед. наук, проф. Давиденко Г. Й.) — Глухів: ГДПУ, 2004. — 33с.

МК (модульний контроль) Теми № 15—17

Варіант 1

1. Художні особливості роману-антиутопії.

2.Подумайте, як показана постмодерністська гра стереотипами «масової літера­тури» у романі П. Зюскінда «Запахи».

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Ф. Дюрренматт визначив жанр свого твору «Візит старої дами» як:

а) трагічна комедія;

б) трагіфарс;

в) драма;

г) трагедія.

II. Альфред Ілл не зміг накласти на себе руки через те, що:

а) був слабкою людиною;

б) усвідомлював, що для нього справжнім правосуддям буде вирок людей;

в) зумів побороти свій страх завдяки повільним тортурам;

г) хотів жити.

III. У романі Є. Замятіна «Ми» чітко простежується:

а) дві сюжетні лінії;

б) три сюжетні лінії;

в) чотири сюжетні лінії;

г) одна сюжетна лінія.

Варіант 2

1. Жанр антиутопії у контексті світової літератури.

2.Порівняйте різні варіанти перекладу назви роману П. Зюскінда «Запахи», яка із них, на вашу думку, найповніше відповідає ідейному задуму письменника?

3.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

 Мультимільйонерка Клера Цаханасян у рідному Гюлені була відома під іменем:

а) Луїзи Шварц;

б) Клерхен Вашер;

в) Матильди Блюмхард;

г) Матильди Цаханасян.

 Грімаль, до якого потрапив Жан Гренуй після пансіону мадам Гайар (за ро­маном П. Зюскінда «Запахи»), був:

а) лікарем;

б) кушніром;

в) чинбарем;

г) парфумером.

 Головною проблемою у романах-антиутопіях постає:

а) духовна деградація людини в умовах насильства;

б) духовна спустошеність людини;

в) морального вибору;

г) відповідальності людини.

Варіант 3

1. Ознаки та особливості літератури постмодернізму.

2. Порівняйте художні особливості жанрів утопії та антиутопії. У чому їх схо­жість і чим вони відмінні?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. У зовнішності Гренуя парфумера Балдіні вразило (за романом П. Зюскінда «Запахи»):

а) чуттєві ніздрі;

б) полохливі очі;

в) потворні рубці на обличчі;

г) талант говорити.

II. Клер Цаханасян до Гюлена привезла із собою:

а) мільйон;

б) мільярд;

в) свідків — сліпців Кобі і Лобі;

г) труну.

III. Альфред Ілл починає боятися:

а) Бога та його кари;

б) Клер;

в) загибелі душі;

г) людей.

Варіант 4

1. Символи у романі П. Зюскінда «Запахи».

2.Подумайте, чи потрібно рятувати світ від носорогів, як це прагне зробити Бе- ранже (за п'єсою Е. Йонеско «Носоріг»)?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Події у п'єсі Е. Йонеско «Носороги» відбуваються у:

а) Парижі;

б) маленькому провінційному містечку, що представляє собою територію комуни;

в) великому французькому місті, назва якого не визначена;

г) місті умовному.

II. Жан Гребуй загинув через:

а) покарання його за вбивство Лори Ріші;

б) те, що з' їли канібали;

в) те, що заподіяв собі смерть, усвідомивши свою провину перед людством;

г) кохання, на яке не відповідали взаємністю.

III. Клер Цаханасян обіцяє подарувати Гюлену мільярд, але за умови:

а) обміну його на правосуддя;

б) одруження з Альфредом;

в) що її призначать бургомістром.

Варіант 5

1. Проблематика роману Є Замятіна «Ми».

2. Подумайте, чи можна вважати Гюлен містом, за висловом бургомістра, «з велики­ми гуманістичними традиціями» (за п'єсою Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»)?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Метафору Е. Йонеско «оносороження» можна розтлумачити як:

а) фантастичне служіння певній ідеї;

б) тоталітаризм будь-якої ідеологічної масті;

в) узагальнення найрізноманітніших форм «гуртування мас».

II. Малий Жан Гренуй (роман П. Зюскінда «Запахи») не міг запам'ятати назви абстрактних понять тому що:

а) не розумів їх значення;

б) ці предмети не мали запаху;

в) їх назви було складно вимовляти.

III. Клер Цаханасян учитель порівнює із античною героїнею (за п' єсою Ф. Дюр- ренматта «Візит старої дами»):

а) Федрою;

б) Андромахою;

в) Єленою;

г) Медеєю.

Варіант 6

1. Історія розвитку та становлення літератури постмодернізму.

2. Чи погоджуєтесь ви із твердженням Беранже, що «найкращий засіб бороть­би — виявити волю»? Як ви розумієте цей вислів? Який зміст, на вашу думку, вкладає у нього автор? (за п'єсою Е. Йонеско «Носоріг»)

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Дудар порівнює Беренже із (за п'єсою Е. Йонеско «Носороги»):

а) Дон Кіхотом;

б) Гамлетом;

в) Прометеєм.

II. Бургомістр пояснює смерть Ілла так (за п'єсою Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»):

а) «его убила справедливость»;

б) «он умер от радости»;

в) «он умер от невозможности раскаяться»;

г) «он умер от неумения любить».

III. Жан Гренуй зрозумів (за романом П. Зюскінда «Запахи»), чому він так «упе­рто і завзято тримався за життя»; він повинен стати:

а) найвидатнішим митцем усіх народів і часів;

б) творцем (Богом) запахів;

в) законодавцем моди в парфумерії;

г) генієм.

Варіант 1

1.«Театр абсурду», його особливості, представники (загальна характеристика).

2. Проаналізуйте особливості композиції роману П. Зюскінда «Запахи».

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

І. Образ Жана Гренуя перегукується із героєм світової літератури:

а) Дон Кіхотом;

б) Цахесом;

в) Доріаном Греєм;

г) власний варіант.

 На думку Жана, що почав уже перетворюватися на носорога, можна замінити мораль (за п'єсою Е. Йонеско «Носороги»):

а) природою, бо мораль протиприродна;

б) диктатом;

в) вільнодумством.

 Більш виразно передає настрій мешканців Гюлена напередодні приїзду Клер Цаханасян вислів:

а) «вот и осталось в жизни — смотреть, как проносятся поезда»;

б) «в Гюллене останавливаются поезда только мирового значения»;

в) «да, когда-то мьі бьіли культурним городом!».

Варіант 8

1. Проблема масового «оносороження» людей у п'єсі Е. Йонеско «Носороги».

2. Подумайте, коли і чому Жан Гренуй уявив себе Богом (за романом П. Зюскін- да «Запахи»).

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Істину нам, людям сучасним, слід, на думку газетяра, викарбувати на носі таку:

а) «щастя полягає не тільки в грошах»;

б) «те, що відоме Богові, повинні знати і діти»;

в) «краще бути бідним, ніж катом».

II.Першим художнім твором П. Зюскінда стала:

а) моноп'єса «Контрабас»;

б) повість «Голубка»;

в) новела «Потяг до глибини»;

г) роман «Запахи».

III.Роман Є Замятіна «Ми» належить до різновиду антиутопії:

а) роману-попередження;

б) соціально-фантастичного роману;

в) пародії.

Варіант 9

1. Трагіфарсовість і фантасмагоричність у п'єсі Е. Йонеско «Носороги».

2. Подумайте, чому діти у пансіоні мадам Гайяр не злюбили Жана Гренуя (за романом П. Зюскінда «Запахи»)?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. На думку вчителя, є «початком багатьох бід та нещасть» (за романом П. Зюс- кінда «Запахи»):

а) бідність;

б) милосердя;

в) несправедливість.

II.Постмодернізм багато у чому близький до:

а) романтизму;

б) критичного реалізму;

в) декадансу;

г) екзистенціалізму.

III. Основою мистецтва «театру абсурду» вважають:

а) філософію екзистенціалізму;

б) драматургію класицизму;

в) досягнення драматургів ХХ століття.

Варіант 10

1. Причини появи роману-антиутопії у світовій літературі.

2. Подумайте, як звучить фінал твору — оптимістично чи песимістично? Яку думку утверджує кінцівкою «Носорогів» Е. Йонеско?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:

а) порівняно мирні та відносно стійкі;

б) на зламі епох та несподіванок майбутнього;

в) І та ІІ Світових війнах.

II. Є. Замятін у романі «Ми» використовує синтезовану оповідь, яка поєднує особливості напрямків:

а) романтизму та модернізму — «неоромантизму»;

б) реалізму та модернізму — «неореалізму»

в) натуралізму та модернізму — «неонатуралізму»;

III.Гюлен — головне місто, у якому відбуваються події у:

а) романі «Запахи» П. Зюскінда;

б) трагікомедії «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта;

в) п'єсі «Чекаючи на Годо» С. Беккета.