Висновок

Ф. Кафка показав, що реальний світ, який здається людям цілком нормальним, насправді жорстокий і жахливий. У ньому нікому немає ніякого діла до «маленької людини». Вона замкнена у колі своїх проблем, і лише смерть може звільнити її від духовної в'язниці.

РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Генрік Іб­сен — заснов­ник нової євро­пейської драми

(Норвегія)

«Ляльковий дім» — соціально- психологічна драма

реалістичне зображення образів та ситуацій;

— всебічний характер символіки;

— віра у неповторність кожного «я»;

— напружена боротьба особистості за право на влас­ний вибір та унікальний духовний світ;

— показ шляху оновлення особистості, проблема мо­рального максималізму;

— незавершений відкритий фінал, розв'язка давно назрілих проблем та конфліктів і розплата героя за минуле

Моріс Метер­лінк — засно­вник символі­стського театру, творець «драми-бесіди душ»

(Франція)

«Синій птах» — ліри­чна феєрія про вищі цінності людського буття

герой — людина в очікуванні невідомого;

— створення особливого жанру казки — символістсь­кої драми;

— природність символіки через її зв'язок із фольклор­ною та романтичною образністю;

— проблема людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних цінностей життя;

— незвичність жанру, використання алегорії, метафор, символіки для висвітлення філософії людського буття, його сенсу, місця людини у світі