4.3. Бібліографія

1.Авдєєва І. Д. Через образ головного героя — до осягнення естетики «нової драми». Урок за п'єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» з використанням інтерактивних прийомів // Все­світня література. — 2006. — № 4. — С. 27—32.

2. Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна лі­тература. — 2005. — № 10 (410). — С. 17—18.

3. Альбер Камю. (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

4. Анастасьев Н. Творчество ^рнеста Хемингу^я. — М., 1981.

5.Андронік А. Сенс чорної магії. (Матеріали до вивчення новели «Маріо і чарівник» Т. Манна у порівнянні з «Майстром і Маргаритою» Булгакова, «Фауста» Гете та іншими) // Зарубіжна література. — 2001. — № 44 (253). — С. 1—19.

6.Андронік А. В. Вітаю тебе, людино! // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. — С. 3—32.

7. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературьі. — М., 1975.

8. Бабич Л. І. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами О'Генрі (з елемен­тами театралізації) // Всесвітня література. — 2004. — №