4.3. Бібліографія

1.Авдєєва І. Д. Через образ головного героя — до осягнення естетики «нової драми». Урок за п'єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» з використанням інтерактивних прийомів // Все­світня література. — 2006. — № 4. — С. 27—32.

2. Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна лі­тература. — 2005. — № 10 (410). — С. 17—18.

3. Альбер Камю. (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

4. Анастасьев Н. Творчество ^рнеста Хемингу^я. — М., 1981.

5.Андронік А. Сенс чорної магії. (Матеріали до вивчення новели «Маріо і чарівник» Т. Манна у порівнянні з «Майстром і Маргаритою» Булгакова, «Фауста» Гете та іншими) // Зарубіжна література. — 2001. — № 44 (253). — С. 1—19.

6.Андронік А. В. Вітаю тебе, людино! // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. — С. 3—32.

7. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературьі. — М., 1975.

8. Бабич Л. І. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами О'Генрі (з елемен­тами театралізації) // Всесвітня література. — 2004. — № 2. — С. 40—43.

9. Балтроп Г. Лондон: человек, писатель, бунтарь. — М., 1981.

10. Баскакова Н. П. Тези вступного слова вчителя, форми опитування, завдання для ро­боти в групах учнів та вчителя за романом Г.Уеллса «Війна світів» // Всесвітня літерату­ра. — 2000. — № 5. — С. 43—44.

11. Белів Н.І. «Смерті не знає душа». Конспект уроку за новелою Франца Кафки «Пере­втілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 49—53.

12. Берко Л. Цінності дитинства // Зарубіжна література. — 2004. — № 17. — С. 10—11.

13. Бертольд Брехт. 11 клас // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52.

14. Бігун Б. Я. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня літерату­ра. — 2002. — № 5 — 6. — С. 75—81.

15. Білокінь В. Передбачення Г. Веллса // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 1—2.

16. Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А. Камю «Калігула») // Зарубіжна літерату­ра. — 2005. — № 3 (403). — С. 2—4.

17. Білоцерківець Н. Г. Геніальна компіляція (про «Запахи» П.Зюскінда) // Всесвітня лі­тература. — 2002. — № 5 — 6. — С. 81—83.

18. Богословский В. Джек Лондон — М., 1964.

19. Богословский В. Н., Гражданская З. Т. История зарубежной литературьі 1917 — 1943 г. — М., 1990. — 196 с.

20. Бойко І. Б. Театр, який спонукає задуматись над абсурдністю нашого життя. Конс­пект уроків за п'єсою «Носороги» Е.Йонеско. 11 клас // Всесвітня література. — 2006. — № 4. — С. 52—56.

21. Борисик Р. А. Від проблемної ситуації до осмисленого прочитання тексту (Урок- діалог за романом Г. Веллса «Війна світів») // Всесвітня література. — 2000. — № 5. — С. 42—43.

22. Боровська Є. М. Чи справді покоління втрачене? (Матеріали до уроку за романом Е. М. Ремарка «Три товариші»