Особливості творчої манери Е. М. Рільке

магниевый скраб beletage

— прагнення поета до цілісності: особистість, його світобачення, життя і на­віть смерть, художня майстерність — усе це мало бути нерозривне, цілісно по­єднане;

—джерела творчості — несподіване натхнення, ірраціональна вища сила, яка немов диктувала поетові, що він повинен робити;

— кожен вірш, мав свою модель, подібну до моделі скульптора;

— людина в його творах —самотня істота, яка навіть в обіймах коханих людей відчувана власне безсилля острах перед майбутнім і;

— важливе місце зайняла тема Бога і релігійних пошуків, Бог Рільке — це жит­тя, що пульсувало в речах;

— мотив самотності, відчуження людей, охоплених скорботою і ненавистю;

— сконцентрованість змісту, емоційна напруженість, динамізм, сувора гармо­нійність та цілісність форми;

— відчуття — предмет поезії, творчість — процес поетичного пізнання світу, поезія — дійсність, сприйнята та усвідомлена людиною;

— естетична мета — «прекрасне виростає з пилу».