Своєрідність художнього бачення Ф. Кафки

— шокуюче поєднання у жахливої фантасмагорії із тверезою буденністю;

— песимістичний характер творчості, в основі якої лежала фантастична подія, що носила реальний характер;

— показ безнадійності людського існування, відчуження особистості у сучасно­му світі;

— віддзеркалення процесу неминучої бюрократизації державної влади;

— соціальний і водночас глибоко особистісний характер конфліктів у творах;

— неможливість і небажання заглянути в душу учасників дивних подій — голо­вне у творі;

— самотність і страждання героїв.

Новаторство митця: ніхто із численних песимістів світової літератури не опус­тив людину до такого жалюгідного стану (перетворення у комаху), як це зробив Ф. Кафка.

Запитання для самоконтролю

1. Чому особливе місце в естетиці та світосприйн