3. Притчевий характер роману «Володар мух»

магниевый скраб beletage

«Володар мух» — це не перший прозовий твір Голдінга. Йому передували чоти­ри романи, які ніде не були надруковані. Та автор продовжив свої літературні про­би. У 1954 році, після того як від опублікування «Володаря мух» відмовилися по­над 20 видавців, він нарешті вийшов друком у видавництві «Фейбер енд Фейбер» і відразу став у Великобританії бестселером. Наступного року його було видано у США, але там пройшов непомічено. І тільки після його перекладу у 1959 році, а особливо після того, як у 1963 році за ним Пітер Брук зняв свій фільм, до Голдінга прийшов справжнє визнання англомовного читача. Здобув він популярність і в ін­ших країнах.

У. Голдінг свій твір писав задля того, щоб застерегти людство і людину від аб­сурдного руйнування навколишнього світу. Загальний намір «Володаря мух» він пояснив так: «У цьому творі осмислено трагічний історичний досвід людства XX століття — Другу світову війну з її небувалою жорстокістю ядерних бомбарду­вань та винищення народів, тоталітарні режими, за яких людину було скинуто з п' єдесталу творця і зведено до ролі «гвинтика» в соціальному механізмі».

Твір був задуманий і написаний як пародія. У 1857 році англійський письменник Роберт Майк Баллантайн видав книгу «Кораловий острів». У ній розповідалося про те, як група англійських хлопчаків через аварію на кораблі опинилася на безлюд­ному острові. Але надзвичайні обставини не порушили міцних засад цивілізації у цих гідних представників британського суспільства. Вони з честю вийшов із склад­них ситуацій, дружно діяли, упевнено протистояли стихії.

У. Голдінг у своєму творі відтворив ситуацію Баллантайна: аварія, безлюдний острів, англійські діти, дав своїм героям ті самі імена, що і в «Кораловому остро­ві» — Джек і Ральф, але вони поводили не так. Діти XX століття у складних обста­винах не діяли дружно, а стали непримиренними ворогами. Джек прагнув фізично знищити Ральфа. Персонажі роману виродилися у дике плем'я, очолюване фанати­чним ватажком.

За жанром — це роман-притча — твір з чітко вираженою мораллю, з конкрет­ною повчальною ідеєю. Головна мета твору — застерегли, що всюди, де виникла ідея національної винятковості, може статися лихо. Автор роману вимагав від усіх, хто живе на землі, особистої відповідальності за те, що відбувалося навколо.

Рік написання

1954

Жанр

Роман-притча

Композиція

12 розділів

Пародія на «робінзона­ди»

Д. Дефо «Робінзон Крузо», Р. Стівенсон «Острів скарбів», Р. Бал- лантайн «Кораловий острів», Дж. Свіфт «Мандри Гуллівера»

Тема

Показ деградації людського суспільства під впливом цивілізації

Проблеми

Філософська проблема (життя і смерті), стосунків між людьми, лідерс­тва, взаємоіснування і взаємостосунків людини і цивілізації, вплив ци­вілізації на становлення і розвиток особистості

Зав'язка роману — не просто катастрофа, а наслідок ядерного бомбардування, після якого дітей почали евакуювати, що не могло не позначитися на їхньому пси­хологічному стані. Вибиті з колізії узвичаєного життя ще до авіакатастрофи, персо­нажі твору психологічно не здатні виробити послідовної лінії поведінки: з одного боку, позбувшись опіки дорослих, вони хотіли б повною мірою насолодитися сво­бодою, з другого, — підсвідомо їм комфортніше почуватися у рамках вимог і зруч­ностей, які «заклав» у них дорослий цивілізований світ.

Роман побудовано таким чином, що моральна деградація персонажів найяскра­віше проявилася у певних ключових моментах композиції, які стали мікрокульмі- націями для сюжетних ліній кожного з них.

Образи головних героїв показані яскраво і неповторно. Саймон — улюблений герой У. Голдінга, антипод Рохи. У цій дитині жило природне світле почуття істи­ни. Він стихійний філософ-гуманіст. Саме Саймон з власної ініціативи йшлов на гору, де причаїлося зло, і з'ясував його суть. Єдиний Саймон щиро жив задля това­ришів: будував курені, пішов обстежувати острів, погодився дізнатися таємницю звіра й поспішив донести її ближнім своїм. Та вони вже перетворилися на зграю — темною і безликою. Одкровення маленького месії не бути почуті у ревищі натовпу. Замість того, щоб знищити Звіра у собі, вчорашні товариші вбили Саймона. Його смерть — остання межа до повного здичавіння дітей.

З образом здичавіння пов'язаний символічний образ ритму (барабанів). Вони вперше появилися під час пожежі, разом з відчуттям дикості. Згодом наголошува­лося, що «діти звикли до ритму дня», але не спроможні цілком до нього пристосу­ватися. Ритмом здичавіння пройнято пісню мисливців та їхні танки.

Роха — інтелектуал-прагматик, втілення у творі здорового глузду. Він — ініціа­тор всіх «цивілізованих» починань на острові — скликання зборів, встановлення правил та колективних рішень, підтримування сигнального вогнища. Роха вірив, що, дотримуючись засвоєних у попередньому житті правил, можна усе впорядкува­ти. Тому саме він став носієм раціонального оптимізму в романі: беззастережно ві­рив у силу науки, спасіння, що обов' язково надійде з дорослого світу, заперечив іс­нування Звіра як такого, що поставив під сумнів саму цивілізацію.

З Рохою пов'язано образ-символ окулярів, які, з одного боку, дали змогу розвес­ти сигнальне вогнище, а з другого, — стали причиною, що ледь не знищило весь острів. Отже, знання, яке вони символізували, так само магли бути не лише корис­ними, а й руйнівними. Водночас окуляри Рохи символізували сліпоту раціонально­го оптимізму: герой загинув, вчасно не помітивши реальної загрози.

Ральф — типовий благополучний підліток, який самою своєю присутністю не­свідомо створив атмосферу «цивілізованості». Саме з ним у подальшому асоціюва­лося це поняття.

Джек — породження сірої маси. Темрява і фетишизм супроводжували образ впродовж усього тексту.

Образ Володаря мух — визначальний у творі. Це фактично дослівний переклад імені Вельзевула, тому Звір — образ символічний. Це втілення інстинктивного страху дітей перед невідомим і темного, звірячого начала у людині.

Висновки письменника з роману близькі до філософії екзистенціалізму: всі тра­гедії існування людини у світі невідворотні, їхні причини крилися у споконвічній меншовартості людської природи.

Образ-символ

З ким (чим) пов'язаний

Що символізує?

Володар мух

Головою першої вбитої мис­ливцями свині

Страх,який охопив дітей; звіряче начало у людській душі

Ріг-мушля

Ральфом

Демократію, справедливість, законність

Окуляри

Рохою

Знання, яке може бути не лише корисним, а й руйнівним

Вогонь

Ральфом-Рохою-Джеком

Єдність дітей, надію на порятунок

Ритм барабанів

 

Ознаку зграї

Маска

Джеком та його ватагою

Звільнення від сорому та людської самосві­домості

Запитання для самоконтролю

1. Яка роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії?

2. Які твори Т. Еліота вам відомі?

3.  У чому новаторство поета?

4. Які умови формували світогляд У. Голдінга?

5. Які ознаки відрізнили творчість Голдінга від творчості інших письменників XX століття?

6. Яка основна тема роману «Володар мух»?

7. Які образи-символи зустрічаються у творі? Що вони означають?