Особливості творчого методу

магниевый скраб beletage

• Звернення до методів: натуралізму, романтизму, реалізму.

• Головна домінанта, що проходило крізь усю творчість Д. Лондона — людина.

• Людина — герой виступив у протиставленні з природою, як її органічною складовою частина, продовження і розвиток всього живого.

• Оптимізм.

• Своєрідний письменницький стиль: зображення життя в його руках, контрас­тах, формах, реаліях, діалоги гранично стислі і лаконічні, мова творів позначена колоритністю та різноманітністю стилів.

• Джек Лондон — майстер оповідання — Short story — національного амери­канського оповідного жанру. У його розвиток письменник зробив певний внесок: наповнив оповідання певним психологізмом; у центрі сюжету — не ускладнені ко­лізії, а зіткнення характерів, виражених через дію.

«Північні оповідання» стали першими творами митця. Вони з'явилися на сторі­нках періодичних видань у кінці ХІХ ст., а потім були зібрані в збірку «Сни Вовка» (1900). Наступними вийшли збірки: «Бог його батьків» та інші оповідання (1901), «Діти морозу» (1902), «Віра в людину» та інші оповідання (1904), «Жага до життя» та інші оповідання (1906), «Смок Беллю» (1912).