Творчий метод Т. Драйзера:

магниевый скраб beletage

— створив свій романтичний світ і розробив свою типологію роману, у якому показав реалістичне американське життя;

— відтворив ідеологію так званої «американської мрії» — і шлях її перетворен­ня на американську трагедію;

— у центрі романів герої різних психологічних формацій: «середнього» амери­канця, художника, фінансиста;

— висвітлив тему несумісності особистості і держави, закони якої призводять до трагедії. У цьому сила реалізму Т. Драйзера.

— тонкий знавець людської душі;

— творчий пошук письменника розвивався у двох напрямах:

тяжіння до панорамності;                        посилена увага автора

створення всебічної                   до психологізму, глибоке проникнення

картини суспільства                         у внутрішній світ героїв.

Започаткування самобутньої американської «людської комедії»

Запитання для самоконтролю

1. Що служило причиною звернення О' Генрі до літератури?

2. У чому полягала своєрідність новелістики О' Генрі порівняно з іншими пред­ставниками цього жанру в літературі ХХ століття?

3. Яка новела О' Генрі була особливо актуальною перед Різдвом?

4. Чому тема «американської трагедії» зайняла провідне місце у творчій спа­дщині Т. Драйзера?

5. Як саме біографія письменника була відображена у його творчості?

6. У чому полягало відмінність двох головних героїнь першого та другого ро­манів американського прозаїка?

ЛЕКЦІЯ 13