Особливості творчості Кобо Абе:

магниевый скраб beletage

• основна ідея творів — зіткнення людини з ворожим їй суспільством і марність будь-яких спроб втекти від нього, що породило почуття глибокої безвиході;

• у романах існував взаємозв'язок вигаданого та реального світів. Автор вико­ристав документи, газетні статті, тобто реальні факти, і спроектував їх на ситуацію вигадану, щоб підкреслити, що вигаданий світ його романів — не фантастичний, а тільки деформований уявою реальний світ;

• головний герой — людина — «билинка, яка неспроможна визначити свою долю»;

• широке використання символіки, підтексту та алегорії;

• провідна тема — тема відчуження, самотності людей, ворожості буржуазного суспільства особистості людини;

• головний принцип творчості — зображувати світ не таким, яким він здавався, а таким, яким він був насправді;

• герої Кобо Абе часто постали не живими людьми, а символами, покликаними уособлювати те або інше явище.

Запитання для самоконтролю

1.У чому особливості розвитку японської літератури?

2. Що таке жанр хоку? Назвіть риси цього жанру.

3. У чому новаторство Ісікава Такубоку?

4. У чому своєрідність жанру роману-параболи? Хто був його засновником?

5.Які образи-символи використовував Кобо Абе у своїх романах?

ЛЕКЦІЯ 15