Запитання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Хто з письменників і в якому творі вперше ввів у літературу поняття «утопії»?

2. Чим відрізлася утопія та антиутопія як жанри літератури?

3. Назвіть письменників-антиутопістів у світовій літературі.

4. Хто з письменників світової літератури продовжив у своїй творчості тра­диції письменників-антиутопістів світової літератури?

 

ЛЕКЦІЯ 16 ТЕАТР АБСУРДУ

1. Поняття «театр абсурду». Риси, парадокси та символи «театру абсурду».

2. Швейцарський драматург-абсурдист Ф. Дюрренматт. Про­блема ціни життя окремої людини, спокутування боргів ми­нулого у драмі «<Візит старої дами».

3. Протистояння романтично-авантюрної та обиватель­сько-затишної моделей існування у драмі М. Фріша «Сан- та Круз».

4. Е Йонеско — представник французького «театру абсур­ду». Зображення духовної та інтелектуальної спустошенос­ті сучасного суспільства у п'єсі«Носороги».

5. Загальна характеристика життя і творчості С. Беккета.