Особливості творчого методу Патріка Зюскінда:

магниевый скраб beletage

1) розвінчування модерністського міфу про можливості митця перетворювати своєю творчістю світ;

2) вибудовування свого ілюзорного світу відповідно до власного уявлення про ідеал;

3) засвідчення двозначної ролі мистецтва у людському житті. Воно животворне, але може набувати руйнівної сили;

4) створення власного міфу про мистецтво, головні ідеї якого такі:

• творчий геній — з самого початку зло, бо перебував не в гармонії зі світом, а виникає всупереч світові як опозиція до нього;

• шлях мистецтва — антигуманний, бо творчий пошук і творчі досягнення не мали нічого спільного з моральністю, яка здавна використовувалися владою, що з її допомогою стримувала руйнівні інстинкти натовпу;

• крах генія у світі спричинений принциповою неможливістю поєднати поза- особистісну досконалість і свою внутрішню недосконалість нездатністю, незважа­ючи на всі хитрощі, самому стати джерелом досконалості, привласнити її собі і змінити світ, наповнивши його гармонією;

• у центрі — митець, який прагнув перетворити недосконалий світ і недоскона­ле «Я», навіть здобувши перемогу й отримавши владу, виявився нездатний дати ра­ду інертному опору світу.

5) герої у П. Зюскінда — герої-маргінали, які перебували «по той бік» етичних обмежень і заборон, тих основоположних принципів, на яких ґрунтувало буття ін­дивіда в суспільстві. В свою чергу, маргінальність як поняття — це специфічна опозиція індивіда до загальноприйнятих норм соціально-культурного життя;

6) події у творах відбувалися не в тій художній реальності, що для свого розу­міння вимагала співвіднесення з реальністю емпіричного, а на певному ілюзорному просторі культури, який отримав статус надреальності.

На сьогодні у науково-методичних посібниках майже відсутній критич­ний аналіз творчості Патріка Зюскінда. Хоча з' явилися деякі зауваження вчених- науковців стосовно творчості митця та його роману «Запахи. Історія одно­го вбивці».

Так, на думку Є. Венгерової, однієї з перекладачів творів письменника, «роман «Парфуми» звучав як пересторога про злочин, який полягав у розриві людини з

природою, у безсоромному та безжальному насиллі над нею... у забутті заповідей......

у самовдоволеному та ненаситному марнославстві володіння......... Воістину, все зло

світу витікало з одного джерела, і це джерело був вакуум людської любові до Бога та ближнього». На її думку, «метафорами такого масштабу, як у Зюскінда, в ні- мецькомовній прозі XX століття могли похвалитися хіба що Т. Манн або Г. Гессе («Гра в бісер»)». Критик слушно відзначила, що у фундамент твору закладено «ме­тафору запаху як універсального, підсвідомого, всеосяжного зв'язку між людьми».

Г. Аполлінер писав: «Оволодіння досконалістю вимагало знищення життя, парфуми (мистецтво) так і залишилися маскою, чимось зовнішнім щодо митця, ні на крок не наближаючи його до розуміння самого себе, не рятуючи від смердючих туманів, які виявилися не маскою, а «власним запахом» Гренуя. Сюжет роману за­вершився знищенням серед цвинтарного смороду мистецтва (парфумів) і митця (парфумера Гренуя)».

Д. Затонський писав про роман наступне: «Розгорнувши історію парфумера, Зюскінд вийшов «не в широкий світ, а до широких лаштунків. Єдине, що йому імпо­нувало, — це іронія. Тобто романна ситуація від початку до кінця сконструйована і розгорталося не у просторі реального світу, а у просторі сцени».

«Те, що описав Зюскінд, можна не тільки впізнати за запахом, відчути на смак, побачити і почути. Це художник, який вмів представити життя вбоге і зникле в його великому внутрішньому драматизмі» — відгуки газети «Tages — Anzeiger», Цюрих.

Редактори цієї газети відгукнулися і про повість «Голубка»: «В «Голубці» май­же не було ніякої дії, але вона діяла на людину як буря, рідкий шедевр сучасної про­зи, захоплююча, психологічна вишукана повість... за своїм художнім рівнем нале­жала до великих зразків європейської новелістики».

У 1985 р. П. Зюскінд, до цього маловідомий німецький автор, видав у Цюриху роман «Запахи. Історія одного вбивці». Книга мала грандіозний успіх, що можна зрівняти лише з тим, який випав на долю іншої німецької книги — «На Західному фронті без змін» Е. М. Ремарка. Твір називали «тремтливо прекрасним романтич­ним детективом» і «романом, що відверто духмянів успіхом». Роман письменника був перекладений іншими мовами і 5 років не випадав зі списків бестселерів. Цей твір не про злочин, адже у ньому не було ні детективної інтриги, ні традиційних для цього жанру пошуків злочинця (він відомий читачеві), та й фінал твору аж ніяк не детективний. Якщо це історичний роман, присвячений відомому парфумерові ХУІІІ ст., то як сприймати ті дивовижні метаморфози, що відбувалися протягом твору із парфумером і його творінням — фантастичним ароматом, що підкорив на­товп? Може, це різновид маслітератури, що нині вироблялися із суміші історії, фа­нтастики та детективу? Але версію спростовували складні філософські проблеми, що стали стрижнем твору.

Один з перекладачів роману слушно відзначав, що у фундамент твору закладено «метафору запаху як універсального підсвідомого, всеосяжного зв 'язку між людьми».

Здавалося, що за дивний різновид мистецтва — парфумерія: царина, де витвір за лічені години розвалюється на ефемерні атомарні залишки, а майстер, який вигото­вляв парфуми, приречений усе життя комбінувати для чиїхось пахов шедеври.

ХУІІІ ст., в якому, з волі авторів «Запахів» розгортається загадковий сюжет ро­ману, виявилось для сторіччя ХХ цікавішим не особистостями філософів- енциклопедистів, що заклали основи сучасного раціоналістичного світосприйняття, а постатями маргіналів типу Маркіза де Сада, що ілюстрували безглузді сторони раціоналізму ще в момент його виникнення. До ірраціональних моментів ХУІІІ ст. автор додав також історію свого героя, парфумера Жана-Батіста Гренуя. А те, що в романі йшлося про особистість незвичайну, свідчило ряд «геніальних чудовиськ», серед яких посів своє місце і герой роману: Маркіз де Сад, Сен-Жюст, Фуше, Бона- парт.

Маргінальність як відмова від культурно-моральних стереотипів, як шлях до но­вих форм протистояння й навіть підкорення соціуму, як випробування естетичного періоду до світу (адже тільки стихійне, естетичне почуття випадає з системи суспі­льних правил) — ось коло ідей, що втілилися у романі П. Зюскінда «Запахи».

У центрі цього роману — в повному розумінні маргінальна постать — парфумер Жан-Батіст Гренуй. Про нього можна сказати, що це була «людина без властивос­тей», повз яку проходили ідеї співчуття, щастя, Бога, страху смерті тощо, не «за­тьмарюючи» його сприйняття чарівної або страхітливої матеріальності світу. У своєму житті герой керував лише імпульсами, що підказували йому власне фе­номенальні нюхові здібності. Саме вони були для Гренуя єдиним і найнадійнішим провідником у світі людей.

Жан-Батіст Гренуй з перших рядків роману проголошений генієм — поруч із Маркізом де Садом, Сен-Жюстом, Бонапартом та іншими видатними людьми Франції часів Просвітництва. Читач мусив прийняти авторські правила гри і беззас­тережно повірити в це: достовірні підтвердження геніальності цієї вигаданої, аж до моторошності фізичної, постаті — найбільшого парфумера всіх часів і народів, лю­дини, обдарованої можливостями виняткової влади над іншими людьми, котра по­вністю, завдяки цілеспрямованим каторжним зусиллям, не зупиняючись перед зло­чином і не усвідомлюючи його як злочин, вивершила ці можливості та відмовилася від реалізації, щоб загинути смертю Озіріса і Орфея — геніальності Бога, позбавле­ної індивідуальності.

Після стислого вступу, де означені доба і калібр головного героя, оповідач зану­рив нас у тогочасну атмосферу (схарактеризовану як палітру запахів): «На той час, про який ми оце говоримо, у містах панував такий сморід, що його нам, сучасним людям, навряд чи можна уявити». «Епіцентром» смороду був Париж, а в Парижі — місцина, яку називали Кладовищем невинних. Саме тут і народився літнього дня герой. Мати намагалася позбутися його ще до народження, після появи дитини впала непритомною від спеки і смороду. Дитина, що мала загинути, криком заявила про себе, і коли її витягли з-під купи, самим фактом свого існування свідчила про злочинний задум матері, яка потрапила на Гревську площу, де їй відрубали голову за чергове вбивство власних дітей.

Малого Гренуя квапилися швидше позбутися і годувальниці. Вони пояснювали свою відмову тим, що немовля не пахло, як усі діти.

Потім геніальний Гренуй на якийсь час потраплив до рук освіченого ченця, отця Тер'є, якому на мить здалося, що він — батько дитини. Проте картина зруйнувала­ся, тільки-но хлопчик прокинувся і виявив свої феноменальні здібності: «здавалося, ніби дитя бачило його своїми ніздрями, ніби воно дивилося на нього пильно й допи­тливо, набагато проникливіше, ніж дивляться очима, ніби воно ковтало щось своїм носом, щось таке, що ширилося від нього, Тер'є, і чого він не міг утримати й приховати.» Жахнувшись цієї здатності, Тер'є, як і годувальниці, поспішив позбу­тися малюка і здав його до притулку.

У притулку мадам Гайяр Гренуй вижив, однак його цуралися й уникали, хоч у хлопчиковій зовнішності «не було нічого такого, що викликало б страх». Тут опо­відач вперше порівняв Гренуя з кліщем і, не стримуючись, коментував: «...він був монстр від самого початку. Тільки через свою впертість і злість він вирішив жи­ти». Гренуй, який не вчинив нічого лихого, виявився винним у тому відчуженні, у тому почутті огиди, яке він викликав у людей. Його творчу здатність — феномена­льний нюх — з самого початку названо джерелом зла і засуджено.

Гренуй осягав світ лише нюхом. Слово «дрова» він уперше вимовив, коли від­чув запах дров, удихаючи його з надзвичайною гостротою. Саме тому абстрактні поняття етичного плану осягав із великими труднощами, бо вони «не пахли», а от­же, були чужі внутрішньому світові Гренуя: «він ніяк не міг їх запам 'ятати, плу­тав і, вже навіть коли виріс, вживав неохоче і часто неправильно: право, совість, Бог, радість, відповідальність, покірність, вдячність і таке інше. Що це все озна­чало, для нього залишалося туманним».

Згодом мадам Гайяр віддала Гренуя чинбареві Грімалю, де на нього чекали нові жахливі випробування і непосильна праця серед смердючої шкіри і сибірської ви­разки. З часом він став незамінним помічником чинбаря. Сенсом явищ і предметів для Гренуя став запах, а життєвою метою — осягнення парфумерного мистецтва і створення якогось абсолютного аромату.

«Роки навчання» Гренуя — це полювання на різноманітні запахи і знайомство із запахом парфумів, адже «мета його полювань полягала в тому, щоб стати волода­рем усіх запахів, які тільки мав світ». Незабаром герой натрапив на запах, який сприйняв як ключ до всіх інших ароматів, — цей запах линув від дівчини. Вловив­ши його, він зрозумів: «якщо не заволодіє цим ароматом, його життя не матиме більше сенсу». З бажання привласнити цей досконалий запах він задушив дівчину, щоб увібрати в себе її аромат. Аромат дівчини став для Гренуя дороговказом у світ запахів.

Нагода наблизитися до здійснення своєї мети незабаром трапилася: з доручен­ням від Грімаля Гренуй опинився в крамниці відомого паризького парфумера Джу- зепе Бальдіні. Гренуй став учнем Бальдіні, і з цього моменту він осягнув парфумер­ну науку, збагачуючи свого господаря. Працюючи у Бальдіні, мріяв про те, щоб «стати великим перегінним кубом, який увесь світ затопить дистилятом власного виробу». Гренуй з допомогою перегінного куба розкладав ароматні трави на ефірні олії. Порцеляна, шкіра, скло, вода із Сени — все це піддавалося дистиляції, повер­талося в матерію, лишалося непідвладним Греную і позбавило сенсу його життя. Саме тому, не знаючи, як створити абсолютно нові аромати, «які він носив у своїй уяві», герой припинив досліди, захворів і ледь не помер. Лише відповідь Бальдіні на запитання, яке турбувало про інші способи, «окрім вичавлювання та дистиляції, щоб видобути аромат із якогось тіла» — «гарячий, холодний і жировий анфлю- раж» — воскресила Гренуя. Він одужав і, відпрацювавши у Бальдіні три роки, за­лишив Париж, пообіцявши старому парфумерові «не виказувати таємниць відкри­тих ним рецептів, бо він не прагнув заробляти великих грошей своїм мистецтвом, не хотів навіть жити за його рахунок, якщо зможе жити по-іншому. Він хотів виві­льнити своє внутрішнє «Я», саме своє внутрішнє «Я», яке вважав вартішим за все, що міг запропонувати світ зовнішній».

Настали роки зрілості. Дорога до Граса надала Греную можливість відійти від людських запахів, що стали йому огидні, заважаючи жити у фантастичному світі породжених його свідомістю довершених ароматів.

Він збирався на вершину вулкана Плон-дю-Анталь, де опинився у цілковитій самотності. Оселився у вузькій штольні всередині гори, виходячи звідти лише для задоволення необхідних потреб. Весь інший час віддавав величним нюховим фан­тазіям. У своїй свідомості він створив світ, над яким неподільно панував, виклика­ючи до життя покірні його аромати. В абсолютній зовнішній самотності і водночас у багатобарвному внутрішньому світі, витканому із запахів, Гренуй став тим, ким хотів бути: «Месником і Творцем світів». Проживши самотньо сім років, покинув свій притулок. Причиною цього стало, що коли він «володів світом» у своїй уяві десь із глибини душі піднявся смердючий болотний туман і пройняв його. Цей ту­ман був його власним запахом, але «найстрашнішим було те, що Гренуй, хоч і знав, що це його запах, не міг відчути його носом. Повністю потопаючи в ньому, він ні­защо в світі не міг його понюхати».

Страх власного запаху вигнав героя з притулку. До людей повернувся потвор­ний дідуган: волосся до колін, шкіра бліда, жалюгідне вбрання прикривало тіло. Він зустрів з маркізом Тайед-Еспінассом, і незабаром повернув собі звичайний ви­гляд. Перебуваючи у маркіза, герой навчився прикидатися: він збагнув усю чарів­ність маски, що приховувала його внутрішню порожнечу, названу в романі відсут­ністю запаху. Відтоді Гренуй став виготовляти парфуми, які надали йому людського запаху, і під прикриттям цієї маски він міг безперешкодно функціонува­ти в суспільстві. Герой упевнений у своїх майбутніх перемогах, у тому, що приму­сить людей полюбити себе.

Гренуй покинув маркіза і пішов до Граса. І перше, з чим він там зіткнувся, — це не премудрості парфумерного мистецтва, а чудовий запах, джерелом якого була ді­вчина Лора Ріші. Йому залишилося лише закріпити цей аромат, і він успішно опа­нував ці навички в маленькому парфумерному ательє за допомогою малоталанови- того ремісника Дрюо, який жив разом з господинею ательє. Навчившись добувати аромати з квітів, Гренуй зробив спроби витягати їх із живих істот, щоб привласни­ти собі. Та головне його завдання — оволодіти довершеним ароматом, що прита­манний лише юним незайманим дівчатам. І їх треба вбивати, бо живі істоти не ба­жали добровільно віддавати свій запах, а саме його Гренуй хоче увічнити у парфумах, покликаних назавжди стати його власним запахом.

Повідомлення про перше вбивство сухе й інформативне, хоч і лаконічне: на тро­яндовому полі знайдено тіло п' ятнадцятирічної дівчинки. Вона не була позбавлена незайманості, вбивця лише вкрав її плаття і зрізав коси. Після цієї події в Грасі по­чалися вбивства, мета злочинів залишалася таємницею. І лише батько Лори, Антуан Ріші, наблизився до розгадки цієї таємниці. Обожнювач своєї доньки, шанувальник її краси, він збагнув логіку полювальника на досконалість, усвідомивши, що «по­мисли та бажання вбивці були, очевидно, з самісінького початку спрямовані на Ло- ру». Він намагався сховати Лору, але марно. Парфумер, користуючись відсутністю власного запаху як шапкою-невидимкою, вбив її і викрав той самий аромат, що, як найкраща прикраса, повинен був сіяти в гірлянді зібраних ним запахів. Але незаба­ром Гренуя схопили, мали відбутися суд і страта. Убивця визнав скоєне, «тільки коли його запитали про мотиви, він не міг дати задовільної відповіді».

День страти злочинця став днем його тріумфу. Декілька крапель магічних пар­фумів змусили натовп, що мав намір його роздерти, не тільки виправдати, а й схи­литися перед учорашнім вбивцею. Кожному він видався ідеалом, який був у його свідомості, «усі вважали чоловіка в синьому сюртуці найкращим, найпривабливі- шим і найдосконалішим створінням, яке тільки можна собі уявити». Страта зло­чинця перетворилася на вакханалію, люди у захваті несамовито вдалися до розпус­ти, бо Гренуй, режисер цієї вакханалії, вийшов до них у машкарі аромату, який викликав кохання. І тут Гренуй відчував, як усередині у нього знову почали здійма­тися «випари його власного запаху», яких він боявся найбільше в світі. Ніхто, навіть батько Лори Ріші, не міг чинити опору абсолютному аромату Гренуєвих парфумів. Його виправдали, і він покинув Грас із склянкою парфумів, що могли дати владу над світом, і з відчуттям тотального безглуздя свого життя. Без жалю пройшов він повз Плондю-Антель, місця своєї самоти: «Гренуй більше не нудьгував за печерним життям. Точнісінько, як і інший досвід, — життя серед людей. Задихаєшся і тут, і там. Гренуй взагалі не хотів більше жити. Він хотів повернутися до Парижа і померти — ось чого він хотів.» Вчений повернувся на паризький цвинтар, де він з'явився на світ і де, як і раніше, панував сморід — антипод його довершених пар­фумів, щоб померти, зникнути.

Вночі він з'явився на цвинтарі Невинних, де збирався паризький набрід. Він окропив себе вмістом чарівного флакону, аромату якого вистачило для того, щоб підкорити світ. Але Гренуй викликав не молитовний запах, а тваринне бажання привласнити досконалість, насититися ароматом, що ширився від нього. Розбійни­ки розірвали його на шматки і з' їли, дивуючись потім спалаху власного канібаліз­му, тим часом їхній вчинок — всього лише зворотний бік прагнення героя витягти дух, досконалість із тілесного світу (в цьому сенс скоєних убивств), привласнити його, ув'язнити у склянку і використати потім для здобуття влади над світом.

З іронією оповідач коментував наслідки поїдання Гренуя: розбійники «вперше зробили щось із любові».

Складна різнобічна характеристика героя доповилася іншими складовими. Ін- тертекстуальні посилання то до Ч. Діккенса (герой-байстрюк-сирота, дитинство в притулку, знущання в підмайстрах тощо), то до французького реалізму О. де Баль- зака й Е. Золя (в отій парфумерній крамниці Бальдіні чи паризького Цвинтаря не­винних); в'їдлива пародія на Д. Дідро й Ж. Ж. Руссо (образ маркіза де ла Таяд- Еспінасс), а водночас і на сучасні «теорії вітальності», пародія (через натяки на Г. Флобера — «Спокуса святого Антонія» та Т. Манна — «Самітник») високих тем «затворництва» і «єднання з природою», натяк на Ф. Достоєвського з його «тварь дрожащая».

Можна згадати і Е. Т. А. Гофмана. Герой «Запахів» — це новий «Малюк Цахес», людина, хоч зовні й не така казково потворна, але морально теж огидна і нікчемна. У П. Зюскінда це не так однозначно, як у його попередника: владою навіювати лю­дям любов до себе малюка Цахеса наділила фея Роже-Гожа, вся його сила в трьох волосинках, Гренуй же досягнув могутності без феї, взагалі без будь-чиєї підтрим­ки й уваги, він сам зробив себе улюбленцем, Богом, володарем душ... і не втішався, як Цахес, а жахнувся, побачивши, чого варта любов усіх тих нормальних, звичай­них, милих, людяних, слухняних перед законом людей.

Поза сумнівом, мотив чи «схема Цахеса» стала вирішальною в постмодерністсь- кій системі «Запахів». Автор нагадав про це навіть такими вторинними паралелями, як образ батечка Тер'є (пастор у Гофмана) чи власниця сирітського пансіону мадам Гайєр (фея-патронеса подібного притулку в «Малюку Цахес»). За ними простежу­вала взагалі паралель між гофманівським князівством Керепес, де ніби «сільським телепням», прищеплено дух освіти й порядку, та добою Просвітництва, яку обрав для свого героя Патрік Зюскінд. І гумористична смерть (вислів Гофмана) малюка Цахеса перейшла в ритуально-моторошну, а проте й комічну сцену розривання і поїдання Бога-Гренуя злочинцями-жебраками на Цвинтарі невинних.

Хто ж такий герой «Запахів»? Загадковий убивця юних красунь, добувач і при­власнювач божественної аури краси (в образній системі Зюскінда — неповторного аромату, здатного викликати любов), стала типовим виразником некрофільної оріє­нтації, що постала дедалі у психологічному кліматі планети. Портрет Гренуя по­вторив загальні риси некрофіла, якими вони постали перед філософом. «Нездат­ність сміятися, непорушне й маловиразне обличчя», «нежива, суха, нездорового відтінку шкіра», погляд на «довколишній світ як нечисте й небезпечне місце»; він «не байдужий до запахів», «ніби до чогось принюхується», «в міфології й поезії він представлений сліпим або схильним до печер та глибин океану», таким, що «хотів би повернутися в темряву материнського лона і в минуле неорганічного або тва­ринного існування»; найчастіше до некрофілів схильні так звані аутичні діти, позба­влені будь-якого емоційного контакту з матір'ю і взагалі з іншими людьми. Все це можна відмітити в «Запахах» П. Зюскінда.

« Мов труп, лежав він у кам'яному склепі, майже не дихаючи, майже не відчуваю­чи ударів свого серця, все-таки жив таким інтенсивним і розпусним життям, як ні­хто в світі. Ареною цих злочинів була його внутрішня Імперія, куди він ще з наро­дження закопував контури всіх запахів, які тільки зустрічав. Щоб налаштовуватися, він спершу видобував з пам'яті найвіддаленіші ворожі затхлі випари спальні мадам Гайяр; дух висохлої шкіри її рук; оцтово-кислий віддих пастера Тер 'є; істеричний, га­рячий материнський піт годувальниці Бюсет; трупний сморід Цвинтаря невинних; убивчий запах своєї матері. І він насолоджувався відразою й ненавистю...»

Гренуй, цей малий чоловічок, тремтів від збудження, його тіло судомно стискалось у хтивому задоволенні і вигиналося так, що якоїсь миті він ударявся об стелю штоль­ні, а потім повільно опускався, щоб полежати, спустошений і глибоко задоволений».

Що парадоксально: Гренуй, для якого суть людини (згідно зі шкалою запахів) не що інше, як розбавлена спиртом свіжих фекалій кішки, кількох крапель оцту і тов­ченої солі, сиру, що зіпсувався, риб'ячих потрухів, тухлого яйця і рицини нашати­рю, мускату та пригорілої свинячої шкварки, який у людей нічого, окрім ненависті і огиди (за винятком двох рудоволосих красунь, перед чиїм ароматом він переживає щось схоже на благовійний любовний трепет), усе-таки не здатен обійтися без них. І найтрагічнішим відкриттям стала для героя саме відсутність будь-якого власного запаху, тобто тієї чи іншої людської сутності.

Іноді здається, ніби П. Зюскінд непомітно нав'язав нам паралель між своїм героєм і образом диявола, підкресливши позбавленість тепла (від Гренуя ніби віє холодом), усмішки, жартуючи, вказуючи на кульгавість, на нечутливість до болю, взагалі неймо­вірну кліщеподібну живучість. Та й власний, існуючий лише в передчутті (і то лише двічі в житті), його запах нагадував Гренуєві «хвилі смердючого туману» — образ ціл­ком інфернальний. Але як диявол, досягнути бажаної влади над людьми-перевтіленням в ангела — Гренуй не отримав очікуваної насолоди. Навпаки.

«Так, він був Великим Гренуєм! Тепер це стало очевидним. Це був він, як колись у своїх самодосконалих фантазіях, так і тепер — у дійсності. Цієї миті він пере­живав найбільший тріумф свого життя. І він жахнувся...

Те, чого він завжди так пристрасно прагнув, а саме, щоб інші люди його люби­ли, — в момент успіху стало нестерпним для нього, бо він сам не любив, він ненави­дів їх... Але ненависть його до людей не отримувала відгуку. Щобільше він ненавидів цієї миті, то більше вони його обожнювали, бо ніщо в ньому не сприймалося ними як істина, окрім присвоєної аури, ароматної маски, крадених пахощів...».

Російський критик Олександр Якимович поставив запитання про винного і від­повів на нього назвою своєї статті, присвяченої повісті Зюскінда — винен «Пансіон мадам Гайяр, або Безумство розуму», винне Просвітництво з його педантичним на­саджуванням порядку, з його бюрократичним впровадженням науки й законності.

Запитання «Хто винен?» залишилося відкритим. Гренуй, що убив прекрасну Ло- ру задля ідеї, переливаючи в парфуми любові її символічну «душу» (як Петрарка втілив душу своєї Лаури в геніальні сонети), чи батько Лори, який міняв пам'ять про жертовну смерть доньки на новоявленого «сина»? Винен виродок «без запаху» чи об' єднаний в «єдиному запаху» «народ», завжди готовий віддатися невідь-якому Богові і невідь-що створити за піонерським закликом «Будьте напоготові?».

У момент краху Гренуєвих ідей відкрилася давня істина мистецтва — вона на­родилася з любові і живе любов'ю. Однак шлях до любові блокував бажання зроби­ти об'єкт любові своєю власністю.

Як представник постмодернізму П. Зюскінд у своїх «Запахах» показав, як герой сприймав світ завдяки своєму таланту — феноменальному нюху. Світ для нього — це своєрідна палітра запахів, що яскраво відрізнявся від традиційного пізнання.