Особливості творчого стилю К. Рансмайра:

магниевый скраб beletage

• сплав минулого, сучасного й майбутнього в єдине ціле набув позачасових рис;

• манера письма стримана, безстороння, автор зберігає певну дистанцію;

• тон розповіді — жорсткий і лірично гнучкий водночас;

• простежувалася тенденція до сюрреалізму (деталі в описах розкішної рослин­ності зниклого світу, гіпнотичне змалювання процесу вмирання у подиву гідній своєю витонченістю сцені);

• зображуючи глибинні підсвідомі процеси, письменник часто вдавався до на­туралізму;

• на художні погляди письменника вплинула філософсько-естетична теорія трансцендентного мислення.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «постмодернізм». Хто у зарубіжній літературі представляв цей напрям?

2. Який внесок зробив П. Зюскінд у розвиток світової літератури?

3. Поясніть назву твору письменники «Запахи. Історія одного вбивці».

4. Як поєднав сучасний та міфологічний світ у романі «Останній світ» К. Ран- смайр?

PajfU З