ПРОБЛЕМА ВИБОРУ І ЇЇ ГУМАНІСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ, ТЕМА ПЕРЕСТОРОГИ В РОМАНІ АЛЬБЕРА КАМЮ «ЧУМА»

магниевый скраб beletage

План

1. Історія створення роману, тематика та проблематика твору.

2. Жанр, фабула, символічність назви.

3. Система образів у романі:

а) лікар Ріє;

б) Жан Тарру;

в) Раймон Рамбер;

г) Жозеф Гран;

д) отець Панлю.

4. Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

5. Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з тво­рами української літератури, з іншими видами мистецтва.

Завдання для підготовчого періоду

1. Повторити поняття «есе», «хроніка», «притча», «натуралістична» та «симво­лічна» деталі.

2. Визначити, прокоментувати деталі з символічним навантаженням.

3. Скласти цитатну таблицю для характеристики образів: ГЕРОЇ // ХАРАКТЕРНІ РИСИ // СТАВЛЕННЯ ДО ЧУМИ

4. Добрати заголовки до кожної частини роману, так щоб вони відтворювали обидва плани — реалістичний і символічний.