ЗАНЯТТЯ № 4 СВОЄРІДНІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ ТА СИМВОЛІКА ОПОВІДАННЯ Г.БЕЛЛЯ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА...»

магниевый скраб beletage

План

1.Г. Белль — «совість німецької нації».

2. Назва оповідання, його композиція.

3. Сприймання героєм навколишнього світу. Засоби характеристики героя.

4. Символи у творі.

Завдання для підготовчого періоду

1. Виділіть етапи впізнання героєм рідної школи.

2. Визначте символи у творі.

Література

1.Веренько Л. Трагедія Другої світової війни у творчості Г. Белля // Зарубіжна літерату­ра. — 2005. — № 5 (405) — С. 7—8.

2.Белль Г. Матеріали до вивчення творчості. // Всесвітня література. — 1998. — № 5. — С. 12—18.

3.Гладишев В. Вивчення творчості Г. Белля. 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 3—7.

4.Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній, ко­ли ти прийдеш у Спа...» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 9—11.

5.Горідько Ю. Тема війни у творчості Г. Белля. 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 1—3.

6. Затонський Д. Окрема і самостійна людяність. // Зарубіжна література. — 2000. — № 17 (177). — С. 3—6.

7. Шахова К. Г. Белль // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 21—23.

8.Юпіна Л. Філологічний аналіз художнього тексту оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа.» 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — С. 12—13.

9.Лобода О. П. «Єдине, що важливо — це бути людиною». Урок за романом А. Камю «Чума». 11 клас // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

10. Горідько Ю. Вивчення творчості А.Камю // «ЗЛ». — 2005. — № 3 (403). — С. 5—16.

11. Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж. П. Сартр) (За романом А. Камю «Чума») // «ЗЛ». — 2005. — № 3 (403). — С. 17—20.

12. Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. — С. 61—64.