ЗАНЯТТЯ № 6 ТЕМА МИТЦЯ ТА МИСТЕЦТВА У НОВЕЛІ Т. МАННА «СМЕРТЬ У ВЕНЕЦІЇ»

магниевый скраб beletage

План

1. Т. Манн — видатний німецький письменник ХХ століття.

2.«Смерть у Венеції», історія написання, тематика, композиція.

3. Характеристика образу Густава фон Ашенбаха.

4.Образ 14-річного Тадзьо — уособлення краси.

5. Ставлення автора до свого героя, до бездуховного мистецтва.

Завдання для підготовчого періоду

1. Поясніть алегоричність назви новели.

2.Окресліть конфлікт новели та діалектику переживань героя.

3. Порівняйте пейзажі у новелі, спробуйте визначити їх роль і тип:

— психологічний;

— пейзаж-символ;

— пейзаж-враження;

— пейзаж-потік свідомості.

4.Складіть ЛС.

Література

1. Штейн бук Ф. М. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть у Венеції» Т. Манна) 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 29—37.

2. Силкіна В. І. Прочитання новели Т. Манна «Смерть у Венеції» через зіставлення з мі­фом про Нарциса // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 39.

3. Затонский Д. Волшебньїе горьі Томаса Манна // Литературное обозрение. — 1975. — № 6.

4. Мігальчінська В. М. Музика таланту Т. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. — С. 61—62.

5. Силкіна В. Л. Тричі покараний (оповідання Т. Манна «Смерть у Венеції») // Всесвітня література та культура. — 2002. — № 10. — С. 52—53.

6. Сучков Б. Лики времени. — М., 1969.

7. Федоров А. А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.

8.Ященко Є. Велич Томаса Манна. // Всесвіт — 1992. — № 5—6.

9.Данюк Л. Пошуки виходу з кризи гуманізму. Т. Манн. Життєвий і творчий шлях письменника, 11 клас // «ЗЛ». — 2005. — № 45. — С. 3—6.