НЕОРОМАНТИЧНІ МОТИВИ Й ОБРАЗИ В РОМАНІ К. ГАМСУНА «ПАН»

магниевый скраб beletage

План

1. Історія написання роману «Пан», своєрідність композиції. Сенс назви роману; роль міфологічного підтексту.

2. Тема і проблематика.

3. Особливості трактування теми кохання (образи Глана, Едварди, Єви, Мака, лікаря і барона). Сутність протиставлення кохання Едварди та Єви.

4. Природа і людина в романі. Функції пейзажу. Імпресіоністична техніка письма.

5. Кнут Гамсун і українська література: контактно-генетичні зв'язки й типологі­чні паралелі.

Завдання для підготовчого періоду

1. Зверніть увагу на поняття «лірична проза» та «імпресіоністичний психоло­гізм».

2. Розгляньте «любовні трикутники», що формуються в романі. Які риси харак­теру виявилися у кожному з героїв?

 

Ед

Едварда

Єва Глан

•пан Мак

лікар Глан

 

Ед

Глан

барон

 

3. Порівняйте лейтенанта Глана з роману «Пан» та Івана з повісті М. Коцюбин­ського «Тіні забутих предків». Що єднає цих героїв?

4. Які фантастичні образи супроводжували тему кохання в романі? У чому по­лягав їх символічний зміст?

Література

1. Гурдуз А. І. Норвегія — Україна: літературні зв'язки. Кнут Гамсун в Україні сього­дні. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2005. — № 5. —

С. 29—31.

2. Кузнецова Л. К. Кнут Гамсун «Пан». Система уроків. // Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 12—14.

3. Рогозинський В. В. «Згідно з якими зірками жити...» До вивчення роману Кнута Гам- суна «Пан» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2005. — № 5. — С. 27—28.

4. Нагибин Ю. Син про батька // Книжное обозрение. — 1991. — 13 грудня.

5. Побейко Г. На родине классиков Скандинавии // Библиотекарь. — 1990. — № 12.