ПОКАЗ ДРАМАТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ПОВІСТІ-ПРИТЧІ Е. ХЕМІНГУЕЯ «СТАРИЙ І МОРЕ»

магниевый скраб beletage

План

1. Історія написання повісті, 'її жанрова своєрідність.

2. Сюжет повісті-притчі, головні лейтмотиви.

3. Зіткнення різних життєвих позицій: старий Сантьяго і хлопчик Манолін.

4. Символи та їх роль у повісті.

5.Авторська позиція у творі.

Завдання для підготовчого періоду

1. Визначте за словником, що таке лейтмотив, які його характерні риси.

2.Прослідкуйте розвиток лейтмотивів, доберіть із тексту відповідні цитати:

— «надзвичайна риба»;

— «бейсбол»;

— «самотність»;

— «леви» тощо.

3. Поясніть поняття «підтекст», «ефект айсбергу».

4.Доведіть, що «Старий і море» — філософська повість.

Література

1. Анастасьев Н. Творчество ^рнеста Хемингуея. — М., 1981.

2. ГордєєваЛ. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки.» Твори Е. Хемі- нгуея // Зарубіжна література. — 1998. — № 2.

3. Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки.». Вивчення творів Е. Хемінгуея // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — № 9. — С. 15—18.

4. Грибанов В. Хемингуей. — М., 1971.

5.Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972.

6.Доценко С. С. Перемога чи поразка? За повістю Е. Хемінгуея «Старий і море». 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — № 3. — С. 27—29.

7. Кошкин И. ^рнест Хемингуей. — М., 1966.