ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ВСТУП         5

Тема 1. Система державного казначейства, її становлення на Україні, структура та функції          7

Необхідність та причини створення Державного казначейства на Україні        7

Структура органів Державного казначейства на Україні    9

Функції та повноваження Державного казначейства          16

Тема 2. Платіжна система виконання бюджетів       19

Сутність платіжної системи        19

Єдиний казначейський рахунок, його структура та значення для виконання бюджетів        22

Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень. 24 Тема 3. Організація роботи в органах Державного казначейства

за доходами           27

Основні положення про організацію роботи в органах Державного казначейства за доходами     27

Операції за надходженнями до загального фонду

бюджету      31

Операції за надходженнями до спеціального фонду бюджету      34

Операції за платежами, які розподіляються між загальним

та спеціальним фондами  36

Операції за платежами, які розподіляються між державним

та місцевими бюджетами 37

Операції за власними надходженнями бюджетних

установ        38

Тема 4. Виконання державного бюджету за видатками в органах Державного казначейства         41

Організація виконання державного бюджету

за видатками         41

Формування мережі розпорядників бюджетних коштів      45

Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням      47

Казначейське обслуговування одержувачів бюджетних коштів    50

Порядок готівкового обслуговування клієнтів         53

Облік, звітність та контроль використання коштів Державного бюджету        54

Тема 5. Особливості казначейського виконання місцевих

бюджетів     59

Призначення та необхідність переходу на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів          59

Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів      61

Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів       63

Операції за платежами до загального бюджету       65

Операції за платежами спеціального фонду бюджету        66

Операції за платежами, що розподіляються   67

Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками        70

Облік бюджетних зобов'язань та контроль бюджетних повноважень    71

Звітність про виконання місцевих бюджетів   73

Тема 6. Взаємодія органів Державного казначейства з

державними контролюючими органами         76

Взаємодія фінансових органів та органів Державного казначейства      76

Співпраця Державного казначейства і Державної податкової адміністрації України   79

Співпраця Державного казначейства та органів Державної митної служби України   82

Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби          83

Тема 7. Управління державним боргом          85

Поняття державного боргу, причини виникнення, види    85

Державні позики та їх класифікація     86

Роль Казначейства в управління державним боргом          88

Тема 8. Облік та звітність в Державному казначействі       92

Організація бухгалтерського обліку в Державному казначействі, його принципи, завдання 92

Облікова політика та організація облікової служби Казначейства         95

Синтетичний та аналітичній обліки операцій 98

Внутрішній казначейський контроль, його види       101

Звітність у системі Державного казначейства 104

Склад річної звітності з виконання Державного бюджету.... 106 Тема 9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства         111

Основи організації інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства        111

Трансакційна автоматизована система Казначейства         113

Характеристика автоматизованої системи «Казна»   115

Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства    116

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ        122

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК  126

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ     136

ДОДАТКИ    142