ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ  6

Загальні положення  8

Тематичний план дисципліни         10

Модуль I

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики            15

Предмет, метод і завдання фінансової статистики 15

Система показників окремих галузей фінансової статистики. . . 17

Організація фінансової статистики  19

Питання для самоконтролю 21

Практичні завдання   21

Тестові завдання        23

Тема 2. Статистика державних фінансів     26

Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів  26

Соціально-економічна суть державного бюджету та завдання його статистичного вивчення 30

Система показників статистики державного бюджету     32

Статистичні методи вивчення показників державного

бюджету         35

Питання для самоконтролю 39

Приклади розв'язання практичних завдань            40

Практичні завдання   43

Тестові завдання        45

Тема 3. Статистика кредиту 48

3.1. Поняття, види кредиту та завдання його статистичного

вивчення        48

Показники статистики кредиту                    50

Статистичний аналіз кредиту та ефективності його використання                     53

Питання для самоконтролю             56

Приклади розв'язання практичних завдань                        56

Практичні завдання               57

Тестові завдання                    61

Тема 4. Статистика грошового обігу                        64

Предмет, мета, об'єкт та основні завдання статистики грошового обігу             64

Показники статистики грошей та їх функціональна характеристика                    66

Статистичний аналіз грошового обігу                     70

Питання для самоконтролю             72

Приклади розв'язання практичних завдань                        72

Практичні завдання               74

Тестові завдання                    78

Модуль II

Тема 5. Статистика цінних паперів             81

Поняття ринку цінних паперів, предмет і завдання його статистичного вивчення                   81

Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості                84

Статистична оцінка ефективності реальних інвестицій                88

Питання для самоконтролю             93

Приклади розв'язання практичних завдань                        94

Практичні завдання               95

Тестові завдання                    98

Тема 6. Статистика ощадної справи                        101

Значення та економічна роль ощадних банків                    101

Статистика ощадних операцій                     102

Статистика управління активними операціями                 105

Питання для самоконтролю             107

Приклади розв'язання практичних завдань                        107

Практичні завдання               109

Тестові завдання                    113

Тема 7. Статистика страхування                  115

Сутність, функції страхування та завдання його статистичного вивчення                      115

Показники страхової статистики                 118

Статистичний аналіз фінансового стану страхових компаній. .   123

Питання для самоконтролю             125

Приклади розв'язання практичних завдань                        125

Практичні завдання               127

Тестові завдання                    128

Тема 8. Статистика фінансів підприємств              131

Сутність, предмет і завдання статистики фінансів підприємств               131

Система статистичних показників фінансового стану підприємств                    133

Статистичне вивчення факторного аналізу прибутку                   142

Питання для самоконтролю             145

Приклади розв'язання практичних завдань                        145

Практичні завдання               151

Тестові завдання                    155

Завдання для самостійної роботи                157

Індивідуальні навчально-дослідні завдання                       166

Програмні питання для комплексної перевірки знань                   171

Програмні питання до екзамену                  176

Критерії оцінювання знань              178

Таблиця індивідуальних кодів                      180

Література                  181