Розрахунок орендних платежів за допомогою фінансових функцій Excel:

- платежів по процентах:

ПРПЛТ(15 %; 1; 4; - 96000) = 14 400; ПРПЛТ(15 %; 2; 4; - 96000) = 11 516,17894; ПРПЛТ(15 %; 3; 4; - 96000) = 8199,784715 ПРПЛТ(15 %; 4; 4; - 96000) = 4385,93;

- основних виплат за обладнання:

ОСПЛТ(15 %; 1; 4; 96000) = - 19 225, 47375; ОСПЛТ(15 %; 2; 4; 96000) = - 22 109,29482; ОСПЛТ(15 %; 3; 4; 96000) = - 25 425,68904; ОСПЛТ(15 %; 4; 4; 96000) = - 29 239,54239.

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань

А ФпеРв - Ф 96000 - 4000

Ар = —--------------------------- =----------------- = 23000 грн.

В Excel річні суми амортизаційних відрахувань розрахову­ють за допомогою фінансової функції АПЛ:

АПЛ(96000; 4000; 4) = 23000.

З метою оподаткування вартість придбання об'єкта оренди не враховується у складі валових витрат орендодавця. Отже, орендодавець не має права на нарахування податкового кредиту з ПДВ при придбанні об'єкта оренди. Податкові зобов'язання з ПДВ при передачі об'єкта в оренду, при отриманні орендних платежів і при переході об'єкта оренди у власність орендаря по закінченні строку оренди орендодавцем також не нараховуються. До складу валових доходів орендодавця включається тільки сума отриманої винагороди (процент). Ця сума також включається до складу валових витрат орендаря.

Таблиця 1. 14.

Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі оренд­них платежів

 

Орендні платежі, грн

 

Дата

Мінімальна сума оренд­них платежів, яка сплачується регулярно

Процент*

За обладнан­ня**

Залишок зо­бов'язань з оренди на кінець періоду

02.01.2004

0

0

0

96000

30.12.2004

33625,47