Розрахунок орендних платежів в Excel:

- платежів по процентах:

ПРПЛТ(17 %; 1; 3; - 420000) = 71400;

ПРПЛТ(17 %; 2; 3; - 420000) = 51224,23917;

ПРПЛТ(17 %; 3; 3; - 420000) = 27618,599;

- основних виплат за обладнання:

ОСПЛТ(17 %; 1; 3; 420000) = - 118680,9461;

ОСПЛТ(17 %; 2; 3; 420000) = - 136856,7069;

ОСПЛТ(17 %; 3; 3; 420000) = - 162462,3471.

Орендатор щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна.

Таблиця 1.17. Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів

 

Орендні платежі, грн

Залишок зо­бов'язань з оренди на кінець періоду

Дата

Мінімальна сума орендних платежів, яка сплачується регулярно

Процент*

За облад­нання**

 

0

0

0

420000

Перший

190080,95

71400

118680,95

303319,06

період

 

 

 

 

Другий

190080,95

51224,24

138856,71

162462,34

період