1.22. Основні засоби як предмет застави

магниевый скраб beletage

Поряд із виконанням функцій засобів праці основні засоби можуть також забезпечувати виконання зобов'язань підприємств перед різними кредиторами: банками, небанківськими фінансо­вими установами чи іншими підприємствами. Тобто основні за­соби можуть бути передані або одержані у заставу.

Порядок здійснення операцій застави регулюють Цивільний кодекс України [23] та Закон України «Про заставу» [10].

Основні засоби можуть бути предметом застави за двома ви­дами договорів застави, передбаченими Законом України «Про заставу» [10], - закладу та іпотеки.

Особливість договору іпотеки полягає у тому, що предметом застави за цим договором є земля і/або нерухоме майно (будівля, споруда, квартира, цілісний майновий комплекс та інше нерухоме майно), а також транспортні засоби. При цьому згідно зі ст. 30 [10] предмет застави за договором іпотеки залишається у заста­водавця або третьої особи.

Заклад - це застава рухомого майна. Предмет застави за до­говором закладу може:

- передаватися у володіння заставоутримувачу;

- залишатися у заставодавця під замком і печаткою (у цьому разі заставодавець не може користуватися заставленим майном);

- залишатися у заставодавця з обов'язковим нанесенням на предмет застави знаків, які свідчать про те, що предмет перебуває у заставі. Тобто заставодавець може користуватися заставленим майном, але таке майно має за визначеними відмітками відрізнятися від іншого майна заставодавця.

Предметом застави може бути тільки те майно, яке може бути відчужене заставодавцем. А це означає, що не можна передавати у заставу основні фонди, що не належать заставодавцеві на правах власності (орендовані, отримані за договором зберігання тощо).

Операція з передачі-отримання основних фондів (як проте й іншого майна) у заставу не є операцією з продажу, оскільки у мо­мент передачі не відбувається переходу права власності на заставле­не майно від заставодавця до заставоутримувача. Отже, у складі ва­лового доходу (валових витрат) заставодавця змін не відбувається.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з передачі основних фондів у заставу, не є об'єктом операції з «передачі майна в заставу позикодавцю (кредитору) згідно з договором позики та його повер­ненням заставодавцю після закінчення дії такого договору» [4]. От­же, об'єкта оподаткування ПДВ не виникає тоді, коли передане за договором застави майно є забезпеченням погашення зобов'язання за договором позики. Разом із тим перед заставодавцем постає пи­тання про потребу коригування податкового кредиту з ПДВ відповідно до п. 7.4.3 [4], оскільки операція з передачі основних фондів у заставу не оподатковується ПДВ. А якщо застава є забез­печенням погашення зобов'язань за іншими договорами, відмінними від договорів позики, то ... об'єкт оподаткування все одно не виникає, оскільки немає операції з продажу.

На заставника може бути покладено зобов'язання зі страху­вання заставлених основних фондів.