1.23. Гарантійне обслуговування, ремонт, гарантійні заміни основних засобів

магниевый скраб beletage

Розвиток ринкових відносин сприяє розширенню сфери ви­користання гарантій, які виступають одним із засобів нецінової конкуренції, стимулом збільшення обсягу продажу.

Для покупця надання гарантій означає можливу економію на обслуговуванні або ремонті машин і обладнання, а також можливість безоплатної заміни у випадку неможливості усунення тих або інших дефектів. Однак безоплатність гарантій для покуп­ця є достатньо відносною. Продавець, надаючи гарантії, як пра­вило, підстраховується, резервуючи визначену суму при формуванні ціни продажу.

Законодавчою основою взаємовідносин виробників, продавців і покупців, у тому числі з питань гарантійних зобов'язань із основних засобів, які реалізуються, є Цивільний кодекс [23], Господарський кодекс [24]. Конкретні гарантійні зобов'язання та умови їх виконан­ня встановлюються у господарських угодах.

Закон про захист прав споживачів [18] регулює відносини між споживачами товарів і виробниками в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.

З точки зору бухгалтерського обліку відповідно до норм п. 9 [35], при гарантійних замінах здійснюється обмін подібними акти­вами.

Витрати підприємства, пов'язані з гарантійним ремонтом та гарантійними зобов'язаннями, відносяться до витрат того періоду, у якому вони були здійснені, оскільки їх неможливо прямо пов'язати з доходом визначеного звітного періоду (п. 7 [30]).

Крім того, витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслу­говування відносяться до витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16 «Вит­рати» [36]).