2.14. Запасні частини та агрегати

магниевый скраб beletage

Запасні частини є оборотними матеріальними активами. Вони призначені для ремонту, реконструкції, модернізації обладнання і машин, інструментів, транспортних засобів підприємства. Також їх використовують для ремонту обладнання і машин, для організації сервісу передпродажної підготовки та гарантійного ремонту тощо.

Запчастини - це «складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, яка знаходилася в експлуатації, для підтримання або відновлення справності або працездатності ви­робу» (п. 1.10.12 «Положення про технічне обслуговування обла­днання коксохімічних підприємств» [48].

Запчастини, які придбаває підприємство, призначаються для ремонту та заміни зношених частин. Ці придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

В українському законодавстві є кілька визначень поняття «агрегат», зокрема:

«комплекс машин, механізмів, пристроїв і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом і призначених для сумісної ро­боти», наприклад, млин для здрібнювання сировини, випалюва­льна піч (п. 2.6 Положення про технічне обслуговування облад­нання гірничовидобувних підприємств [49];

«складальна одиниця, яка має здатність повної взаємозаміни, можливість складання окремо від інших складових частин виробу або виробу в цілому і здатність виконувати певну функцію у ви­робі або самостійно» (п. 2.2.9 «Положення про технічне обслуго­вування обладнання підприємств гірничометалургійного компле­ксу» [50].

Також агрегатом іноді називають кілька машин, які працю­ють разом, наприклад, машинно-тракторний агрегат.