Задача 12.

Підрахуйте загальні показники використання основних засо­бів цеху, якщо обсяг продукції дорівнює 1500 тис. грн за рік, се­редньорічна вартість основних засобів 1200 тис. грн. Чисельність робітників - 300 осіб.

Задача 13. Проаналізуйте показники введення та виведення основних засобів підприємства, якщо середньорічна балансова вартість засобів Фбалсер р = 1000 тис. грн. За рік було введено засо- 12 12 бів на £ Фвв = 100 тис. грн, а виведено з експлуатації на £ Фвив = 11 80 тис. грн.

Задача 14. На основі даних розрахуйте капітал компанії.

А. Старт відкриває нове торговельне підприємство. До відк­риття торгівлі, він придбав:

- транспортні засоби - $2000;

- приміщення - $5000;

- запас товарів - $1000, за товари розрахувався не повністю і борг залишається - $400;

- отримав кредит у банку - $3000. У касі є $100 і $700 на ра­хунку в банку.

Задача 15. Визначте суму накопиченого зносу основних засобів і фінансовий результат від реалізації.

 

Автомобіль (1.01.1997 року)

Будівля (1.01.1997 року)

Комп'ютер (1.01.1995 року)

Первісна вартість

130000

160000

1200

Ліквідаційна вар­тість

3000

10000

200

 

Автомобіль (1.01.1997 року)

Будівля (1.01.1997 року)

Комп'ютер (1.01.1995 року)

Метод амортизації

кумулятивний

прямолінійний

Прискореного змен­шення залишкової ва­ртості

Термін служби

9 років

15 років

5 років

Дооцінка