ТЕСТИ

Первісна вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) балансова за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Відновна вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації.

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Вартість, що амортизується - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Залишкова вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість - це:

а) первісна вартість;

б) відновна вартість;

в) залишкова за строк експлуатації t = Те;

г) залишкова в кінці строку служби t = Тсл.

Фізичний знос І роду (виробничий) характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Фізичний знос II роду (виробничий) характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Моральний знос I роду характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.