ТЕСТИ

Первісна вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) балансова за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Відновна вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації.

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Вартість, що амортизується - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Залишкова вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість - це:

а) первісна вартість;

б) відновна вартість;

в) залишкова за строк експлуатації t = Те;

г) залишкова в кінці строку служби t = Тсл.

Фізичний знос І роду (виробничий) характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Фізичний знос II роду (виробничий) характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Моральний знос I роду характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Моральний знос II роду характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевше діючих;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Прямолінійний метод нарахування амортизації забез­печує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Виробничий метод нарахування амортизації забезпе­чує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Метод зменшення залишкової вартості забезпечує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості забезпечує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Кумулятивний метод нарахування амортизації забез­печує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведетьс