Зміст

магниевый скраб beletage

Передмова............................................................................ 5

Розділ 1. Теорія ревізії й контролю..................................... 7

1.1. Сутність і класифікація контролю................................... 7

1.2. Планування контрольно-ревізійної діяльності............... 14

1.3. Організація роботи суб'єктів контролю.......................... 16

1.4. Права й обов'язки ревізорів........................................... 23

1.5. Методи документального контролю............................... 26

1.6. Методи фактичного контролю ...................................... 34

1.7. Взаємозалежне використання методів контролю ........... 39

Розділ 2. Методика й послідовність контролю ................. 46

2.1. Контроль операцій з основними коштами..................... 46

2.2. Перевірка операцій з матеріальними ресурсами ............ 60

2.3. Перевірка касових операцій.......................................... 70

2.4. Контроль операцій по рахунках у банках...................... 80

2.5. Перевірка розрахунків з оплати праці........................... 89

2.6. Перевірка розрахунків з підзвітними особами............... 99

2.7. Контроль розрахунків з відшкодування матеріального збитку        103

2.8. Контроль кредитних операцій..................................... 107

2.9. Перевірка розрахунків по претензіях........................... 111

2.10. Перевірка розрахунків з бюджетом ........................... 115

2.11. Контроль витрат на виробництво.............................. 124

2.12. Контроль готової продукції і її реалізації.................. 130

2.13. Контроль фінансових результатів підприємства......... 135

2.14. Ревізія власного капіталу ......................................... 138

Розділ 3. Ревізійний процес в умовах автоматизованого

оброблення інформації........................................................... 142

3.1. Особливості оброблення й обліку бухгалтерської

інформації з використанням ПЕОМ ......................................... 142

3.2. Вплив АБС на склад і послідовність контрольних дій 146

3.3. Ревізія підприємства з АБС......................................... 148

3.4. Автоматизація контролю з використанням економічного аналізу   160

3.5. Переваги й недоліки контролю в АБС......................... 172

3.6. Електронна війна........................................................ 176

3.7. Рекомендації з удосконалення нормативно-правової бази контролю          186

Примітки до розділу 3........................................................ 188