Підведіть підсумки

магниевый скраб beletage

Отже, відсоток ситуацій, що викликають у Вас досаду і роз­дратування, складають:

70—100 %. Ви поганий співбесідник. Вам необхідно працю­вати над собою і вчитися слухати.

40—70 %. Вам притаманні деякі недоліки. Ви критично ста­новитеся до висловлювань, але Вам ще бракує деяких позитив­них якостей співбесідника: уникайте поспішних висновків, не за­гострюйте увагу на манері говорити, не прикидайтеся, не шукай­те прихованого змісту сказаного, не монополізуйте розмови.

10—40 %. Ви хороший співбесідник, але інколи відмовляєте партнеру в повній увазі. Повторюйте ввічливо його висловлю­вання, дайте час розкрити свою думку повністю, пристосовуйте свій темп мислення до його мови і можете бути впевнений, що спілкуватися з вами буде ще приємніше.

0—10 %. Ви відмінний співбесідник. Ви вмієте слухати, Ваш стиль спілкування може стати прикладом для оточуючих.

Тест 15. Чи здатні ви впливати на інших

Якщо хочете довідатися, чи ви здатні впливати на інших, переконувати їх, відповідайте на наступні запитання «так» або «ні».

1.Чи брали б ви професію актора або політика?

2.Чи дратують вас люди, які екстравагантно одягаються й поводяться?

3. Чи здатні ви поділитися з іншою людиною своїми особистими пе­реживаннями?

4. Чи реагуєте ви негайно на найменший прояв неналежного до вас ставлення?

5. Чи зачіпають вас успіхи інших у тій сфері, в якій хотілося б дося­гти успіхів вам?

6. Чи готові ви взяти на себе дуже важку справу тільки для того, щоб показати, що вона вам під силу?

7. Чи могли б ви пожертвувати всім заради здійснення чогось ви­няткового?

8.Чи хочете ви, щоб вас завжди оточувало те саме коло друзів?

9. Чи дотримуєтеся ви у своєму житті строгого, розписаного за го­динами розпорядку?

10. Чи любите ви переставляти меблі в квартирі?

11. Чи подобається вам робити звичну справу щораз по-новому?

12. Чи любите ви жартувати над тими, у кого занадто велика зарозу­мілість?

Чи можете ви сказати своєму начальникові або тому, хто вважається загальновизнаним авторитетом, що він не правий?

Очки підраховуються так

№ запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Так

5

0

5

5

5

5

5

0

0

5

5

5

5

Ні

0

5

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

Результати

Якщо ви набрали від 65 до 35 очок, то у вас є всі дані для того, щоб підкорити своєму впливу інших, перевиховувати їх, повчати, наставляти. Ви відмінно почуваєте себе в такій ролі. Переконано, що людина не повинна замикатися в собі, уникати інших, триматися осторонь і думати тільки про себе. Навпаки, вона повинна прагнути зробити щось для інших, керувати ни­ми, указувати на помилки, навчити їх бачити світлі сторони навколишньої дійсності. Ви здатні переконувати й впливати на інших, але при цьому постарайтеся не дійти в своєму настав­ництві до крайності, тому що це загрожує вам перетворитися у фанатика й тирана.

Якщо ви набрали менше ніж 30 очок, то ви не маєте сили, здат­ної переконати інших, хоча найчастіше багато в чому праві. Ідеаль­ним для себе (та інших) вам представляється життя строго впоряд­кованим, що підлягає законам здорового глузду й доброзичливості, а майбутнє — передбачуваним. Ви нічого не любите робити через силу. Іноді занадто стримані, що часом заважає в досягненні мети й виставляє в трохи мінливому світлі ваше поводження.

Тест 16. Виявлення орієнтації керівника на людей і на виробництво (завдання)

У тесті вміщено 35 тверджень, що відбивають особливос­ті управлінського поводження. Уявіть собі, що ви є керівником певної професійної групи людей. Під час відповіді на кожне твердження тесту ви можете вибрати одну з можливих від­повідей: «завжди» — 3, «часто» — Ч, «іноді» — І, «рідко» — Р, «ніколи» — Н. Прочитавши твердження, ставте відповід­но позначення 3, Ч, І, Р, Н біля кожного номера.

 Імовірно, завжди був би головою групи.

 Зважився б на понаднормову роботу.

 Надав би членам групи повну свободу дій у роботі.

 Підтримував би однакові способи діяльності.

 Дозволив би людям під час вирішення проблеми критично мислити.

 Зробив би все від мене залежне, щоб моя група була краща, ніж конкуруючі групи.

 Говорив би як представник своєї групи.

 Спонукав би членів групи до більшого старання.

 Випробовував би свої ідеї в групі.

 Надав би членам групи повну ініціативу.

 Багато працював би в надії на підвищення.

 Терпів би вповільнені дії й непевність.

 У присутності відвідувачів виступав би від імені групи.

 Хотів би підтримувати високий ритм роботи.

 Давав би працівникам можливість працювати з «розв'язаними» руками.

 У конфліктних ситуаціях у групі діяв би як посередник.

 Потопав би в деталях.

 Представляв би групу в її відносинах із зовнішнім миром.

 Не хотів би надавати членам групи свободу дій.

 Вирішував би сам, що робити і як робити.

 Спонукав би працівників до зростання продуктивності праці.

 Делегував би деяким працівникам повноваження, які міг би зали­шити собі.

 Звичайно справи йдуть так, як я пророкував.

 Дозволяв би групі висувати багато ініціативних пропозицій.

 Давав би членам групи працювати інтенсивніше.

 Хотів би вносити зміни.

 Просив би членів групи працювати інтенсивніше.

 Уважав би, що члени групи добре використають свої здатності критично мислити.

 Склав би графік роботи.

 Відмовлявся б пояснювати свої дії.

 Переконував би інших у тому, що мої ідеї підуть їм на користь.

 Дозволяв би групі самостійно визначати ритм своєї роботи.

 Призивав би групу перевищити свої рекордні показники.

 Діяв би, не радячись із групою.

 Припускав би, що всі члени групи дотримуються інструкцій і приписання.