Оброблення результатів виконання тесту

1. Відзначте такі номери запитань: 8, 12, 17, 18, 19, 30, 34, 35.

2. Поставте цифру 1 (один) перед відзначеними номерами за­питань, на які ви відповіли Р (рідко) або Н (ніколи).

3. Поставте цифру 1 (один) перед усіма іншими номерами за­питань, на які ви відповіли 3 (завжди) або Ч (часто).

4. Обведіть кружками цифри 1 (один), що стоять перед питан­нями: 3, 5, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35.

5. Підрахуйте кількість відповідей, відзначених одиницею в кружках. Це — кількість балів, що вказують на ступінь вашої спрямованості на людей.

6. Підрахуйте кількість відповідей, не відзначених цифрою 1 (один). Це — бали, що вказують на ступінь вашої спрямованості на завдання.

Оцінювання результатів виконання тесту

Максимальна кількість балів по шкалі орієнтації на людей — 15. Показник вищий ніж 12 балів означає виражену орієнтацію на людей.

Кількість балів, що перевищують 12 за шкалою орієнтації на завдання, показує ступінь її виразності. Керівники такого типу, як правило, найменше зважають на людей.

Тест 17. Оцінка самоорганізованості

Розглянете наведені запитання і оцініть їх стосовно до се­бе значенням показника в інтервалі від 0 до 5. Підсумкову оці­нку обчисліть як суму показників зі окремими питаннями.

1. Чи є у вас основні цілі життя?

2.Чи складаєте ви план своїх справ?

3. Чи картаєте себе за невиконання своїх планів?

4.Чи є порядок у вашій записній книжці?

5. Чи дотримуєте порядок у навколишніх речах?

6. Чи ведете облік загубленого часу?

7. Чи без запізнень приходите на наради, збори?

8. Чи дотримуєтеся строків виконання завдань, доручень?

9.Чи дотримуєтеся регламенту під час виступів?

10. Ви дивитеся тільки інформаційно корисні телепередачі?

11. Ви беретеся за роботу вдома (на дачі), сформулювавши план дій?

12. На Вашому робочому столі постійна система розміщення матеріа­лів і речей?

13. Чи ви маєте графік руху від дому до роботи з точністю до однієї хвилини?

14. Чи ви відмовляєтесь від несподіваного запрошення в кіно, театр, на виставку?

15. Чи ви плануєте відпустку заздалегідь?

16. Ви купуєте білети на поїзд (літак) заздалегідь чи перед дорогою?

•Сума показників більше ніж 70. Ви винятково організовані.

• Сума показників 60—70. Ви приділяєте увагу організації, але у вас є резерви.

• Сума показників 50—60. необхідно працювати над собою, ви неорганізовані.

Тест 18. Оцінювання схильності керівника до ризику

Із запропонованого списку характеристик оберіть одну з трьох, яка найбільш повно вас характеризує

Варіант відповіді

Список характеристик

Ваш варіант

Оцінка в балах

1

Сміливий

 

 

2

Пильний