ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

магниевый скраб beletage

1. Класифікація видів конфліктів за різними ознаками.

2. Суб'єктивні передумови конфліктних ситуацій.

3. Причини виникнення конфліктів.

4. Модель оволодіння конфліктною ситуацією (гратка Томаса—Кі- лмена).

5. Функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту.

6. Конфлікти в системі комерційної діяльності України.

7. Розпізнавання причин конфлікту та його елементів.

8. Стиль поведінки в конкретній конфліктній ситуації.

9. Організаційні та особисті фактори стресу.

10. Соціально-психологічний стан суспільства в Україні та його вплив на виникнення конфліктних ситуацій.

11. Внутрішні зміни як реакція на зміни в зовнішньому середовищі.

12. Поняття конфліктної ситуації і конфлікту.

13. Стадії виникнення конфліктної ситуації.

14. Характеристика об'єктивних і суб'єктивних передумов виникнен­ня конфліктів.

15. Природа стресу і його причини.

16. Природа організаційних змін.

17. Методи управління конфліктною ситуацією.

18. Модель процесу конфлікту.

19. Типи конфліктів у трудовому колективі.

20. Конфлікти з клієнтами, причини виникнення і шляхи їхніх подолань.

21. Раціонально-інтуїтивний метод розв'язання конфлікту.

22. Шляхи зниження стресу в трудових колективах.

23.Різниця і спільні риси соціальних та природних конфліктів.

24. Лідерство і стиль управління.

25. Управління відносинами між формальною і не формальною орга­нізаціями.

26. Причини внутрішньоособистісного конфлікту.

27. Приховані інтереси, бажання та страхи.

28. Переговори як засіб опрацювання рішень та вирішення конфліктів.

29. Аутотренінг як засіб запобігання конфліктам та зняття стресів.

30. Правова основа профілактики конфліктів; матеріальна відповіда­льність.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

СКІБІЦЬКА Ліана Іванівна

КОНФЛІКТОЛОГІЯ