2.5. Примусові форми поведінки в міжособистісних стосунках силові стосунки в організаціях. природа конфлікту на підприємстві

магниевый скраб beletage

ПЛАН

3.1. Поняття про трудовий колектив і його функції. Класифікація трудових колективів та їх структура.

3.2. Формальні і неформальні групи, їх значимість, причини утворення неформальних груп.

3.3. Характеристика неформальних організацій. Управління неформальними організаціями і групами.

3.4. Модель процесу конфлікту. Наслідки конфлікту.

Література: 1, 2, 5, 13, 16, 21, 30.

Базові поняття: трудовий колектив; ознаки трудового колективу; функції трудового колективу; класифікація трудових колективів; рівні колективу; особливості первин­них колективів; структура колективу; група; класифікація груп; види груп; формальні організації; неформальні органі­зації; типи конфліктів; модель конфлікту як процесу; нас­лідки конфлікту.