3.1. Поняття про трудовий колектив і його функції. Класифікація трудових колективів та їх структура

магниевый скраб beletage

Трудовий колектив — це соціальна спільність людей, які об'єднанні спільною трудовою діяльністю в межах певної організації для досягнення спільної мети та пов'язані між собою відносинами співробітництва.

Управлінсько- політична

Рівні колективу

— одноланкова структура управління

Особливості первинних колективів

СТАДІЇ РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ

з/п

Назва стадії

Характеристика стану колективу

1

Формування

Люди придивляються один до одного та до керів­ника.

— Період адаптації членів колективу.

— Настрій очікування та обережності

2

Диференціа­ція

Відбувається зближення людей у групи: найбільш ініціативні, менш ініціативні, індиферентні, дезоргані- зуючі.

— Відбувається саморегуляція колективу

3

!нтеграція

Стверджуються відносини товариського співробіт­ництва та взаємодопомоги.

— Створюється дійсна спільність уявлень