3.2. Формальні і неформальні групи, їх значимість, причини утворення неформальних груп

магниевый скраб beletage

Група — це реально (абстрактно) існуючі в єдиному просторі і часі спільноти людей, які взаємодіють у спі­льній діяльності і вступають у певні ділові і міжособи- стісні стосунки

-о—о—о—о—о—о

Ланцюжок

Зірка

Функціональна організація малих груп (1, 2, 3, 4, 5 — можливі варіанти відносин)

 

Зав. секцією

ПРОДАВЦІ:

у у у у у у

Л Є Є г Д Е

Формальна структура організації (органіграма)

Неформальні стосунки в мікрогрупах