4.1. Поняття про дисципліну як необхідну умову колективної форми виробничої діяльності

магниевый скраб beletage

Дисципліна — соціальна категорія, яка визначає пра­вила поведінки членів суспільства і відображає тради­ції, звичаї, правила моралі і норми поведінки, які в ньому склалися.

Громадська дисципліна — впорядкована форма між- особистісних відносин, при якій спільна діяльність дає позитивний кінцевий результат при мінімізованих ви­тратах праці.

Трудова дисципліна — являє собою найважливіший елемент системи суспільної організації праці і виражає діалектичну єдність його економічного, соціального і духовного боків, які знаходяться в щільному взаємо­зв'язку.