проведення організаційних змін як причина конфліктів і засіб їх подолання : Конфліктологія : B-ko.com : Книги для студентів

проведення організаційних змін як причина конфліктів і засіб їх подолання

ПЛАН

5.1. Природа та цілі організаційних змін.

5.2. Основі напрями організаційних змін.

5.3. Передумови, чинники та етапи успішного проведення ор­ганізаційних змін.

5.4. індивідуальний та груповий опір змінам.

5.5. Переборення опору змінами.

Література: 3, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 39, 47, 49.

Базові поняття: природа організаційних змін; цілі органі­заційних змін; напрями організаційних змін; етапи успішного проведення організаційних змін; методи переборення опору змінам.