5.1. Природа та цілі організаційних змін

магниевый скраб beletage

• Переміни — це зміна організаційної структури, про­дукції, технології, кадрів, повноважень, правил, стра­тегії.

Переміни стосуються всіх організацій і приводять до нововведень, які спричинюють:

• оцінку і зміну цілей організації; •• зміну структури;

••• зміну технологічних процесів; •••• модифікацію поведінки працівників; ••••• зміну організації виробничо-господарської дія­льності

Реалізація стратегії передбачає проведення необхід­них змін, без яких навіть досконало опрацьована стра­тегія може бути не реалізована.

Будь-яка зміна зустрічає опір, який може бути най­більш сильним, що його не можливо подолати

 

1

Виявлення, аналіз і передбачення потенційного опору запланованим змінам

2

Зменшення до можливого мінімуму потенційного та реального опору

3

Встановлення статус-кво нового стану

|| Носіями як змін, так і опору є люди

 

СТАВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

Ставлення до змін визначається комбінацією стану 2-х факторів

1

Прийняття або неприйняття змін

2

Відкрита або закрита демонстрація ставлення