5.4. Використання працівників в управлінні для впровадження змін

магниевый скраб beletage

ТРИ СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ МІЖ РІЗНИМИ РІВНЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН

1. Розподіл повноважень — це високий ступінь участі виконавців у прий­нятті рішень. Менеджери і підлеглі разом визначають необхідні зміни, роз­робляють альтернативні підходи до їх проведення і рекомендують дії, які мають бути вжиті: наприклад, при формуванні політики і розробці нових стратегій маркетингу

2. Однобічна дія — передбачає використання законної влади для проведен­ня змін у життя. Вона ефективна в ситуаціях, де підлеглі сприйнятливі до за­конної влади

3. Делегування повноважень. Такий підхід відповідає ліберальному стилю керівництва. Менеджер надає підлеглим інформацію про зміни, а потім де­легує повноваження для оцінки господарської чи комерційної ситуації. До недоліків цього підходу можна віднести: можливе уповільнення реакції, якість рішення може знаходитися під впливом групового мислення, у підле­глих може бути відсутній досвід у виборі оптимальних варіантів рішення

ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН

з/п

Назва способу розподілу влади

Характеристика способу

1

Розподіл повнова­жень

Передбачається участь трудящих у прийнятті рішень. Керівники вищого рівня визначають проблему, а персонал нижчих рівнів приймає участь в обговоренні того, які зміни потрібні для вирішення проблеми

2

Односторонні дії

Організаційні зміни відбуваються відповідно до повноважень кожної посади організаційної ієрархії

3

Делегування пов­новажень

Керівництво вищого рівня надає підлеглим інфор­мацію про необхідні зміни, а потім делегує пов­новаження для оцінювання дій та їх здійснення