6.2. Виявлення прихованих інтересів,

магниевый скраб beletage

БАЖАНЬ і СТРАХІВ

ПРОГРАМА ДІЙ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ПРИХОВАНИХ ІНТЕРЕСІВ, БАЖАНЬ ІНШОЇ ЛЮДИНИ

з/п

Д І Ї

1

Необхідно прослідкувати за логікою суджень, яка допоможе визначити, чого в дійсності хоче людина, але не зізнається ні вам, ні собі самій

2

Слід виступити з пропозицією, яка, на вашу думку, задовольнить ці при­ховані інтереси або розвіє неусвідомлені страхи іншої людини

3

Потрібно мати навички виражати власні інтереси, оскільки поруч з бажан­нями іншої людини вам необхідно вирішувати і власні проблеми

ПРАВИЛА АКТИВНОГО «КОНФЛІКТУВАННЯ»

• У конфлікті не буває переможців — завжди програють обидві сторони. Тому не порівнюйте міру провини. Візьміть на себе перший крок — це показник сили вашого характеру, самоповаги та гідності

• Починайте розмову з опису конкретної ситуації, яка вас не влаштовує, намагай­теся бути при цьому максимально об'єктивними. Чим детальніше ви будете про це говорити, тим краще. Якщо це можливо, наводьте конкретні приклади

• Викажіть те, що ви почуваєте в зв'язку із ситуацією, яка вас не влаштовує. Ба­гато конфліктів між людьми ускладнюються наявністю роздумів та почуттів, що не були висловлені. Іноді тільки їх прояснення, висловлення, обмін цими прихо­ваними почуттями дозволяє вирішити конфлікт. Намагайтесь використовувати прості, доступні слова й фрази

• Намагайтеся вислухати протилежну сторону (хоча це й дуже складно). Ви маєте пам'ятати, що ваші точки зору різняться і це природно, оскільки це й викликало кон­флікт. Не перебивайте, не сперечайтеся — покажіть співрозмовникові, що ви дійсно його слухаєте для досягнення згоди. Якщо конфлікт дуже серйозний зверніться до третьої сторони, нейтральної людини, яка допоможе вам вилухати один одного

• Потрібно розібратися в прихованих думках опонента та своїх. «Скриті, прихо­вані мислі» — це здогадки, побоювання, уявлення щодо почуттів та міркувань іншої людини. Щоб упевнитися, правдиві вони чи оманливі, найкраще спитати про це прямо й відверто. Якщо вас запитає про це співрозмовник, намагайтеся самі бути достатньо відвертими, оскільки догадки, як правило, мають під собою реальне підґрунтя

• Утримайтеся від коментарів, коли закінчуєте розмову. Виділіть ті пункти, за якими ваші думки, дії та почуття збігаються, а за якими вони відрізняються, тоб­то обмежте зону протистояння. Намагайтеся висловити конкретні пропозиції щодо зміни ситуації, поведінки тощо

• На закінчення розмови обговоріть, що зміниться, коли реалізуються ваші про­позиції щодо зміни ситуації на краще. Не варто погрожувати та висувати ульти­матуми. Зазначте, що з вашого боку буде «винагорода», якщо людина змінить свою поведінку у відповідь на Ваше прохання

• Такі способи вирішення конфлікту потребують від вас певної рішучості. Якщо ви будете щирими й чесними в розмові, то ваші стосунки не зіпсуються, а ста­нуть більше шанобливими. Вирішення конфлікту може відкрити нові можливості у ваших взаємовідносинах