6.3. вміння слухати, виражати свої почуття, інтереси

магниевый скраб beletage

У спілкуванні виділяються такі аспекти: зміст, мета,

засоби.

І Зміст спілкування — це та інформація, яка переда­ється.

Мета спілкування — це те, заради чого людина про­являє певний вид активності (наприклад, спонукання іншого до певної дії).

Засоби — те, за допомогою чого й передається інфор­мація. Передача інформації можлива лише за допомо­гою знаків (знакових систем).

Розрізняють вербальну (за знакову систему використо­вується мова) та невербальну комунікацію (використо­вуються різноманітні немовні знакові системи). Розу­міння повідомлень, які посилають нам наші партнери, можливе лише за умови аналізу сукупності факторів ситуації спілкування.

Уміння слухати має першочергове значення в людському спі­лкуванні.

5.

Вихід із контакту

 

в; =

=

а

Прийняття рішення

 

u =

=

я h №

2.

Орієнтація в ситуації

Обговорення питання, проблеми

 

Етапи спілкування

 

A. 55 % інформації отримуємо під час неве- рбального (немовного) спілкування.

B. 38 % інформації дає голос, висота тону, тембр.

В

38 %

C. 7 % інформації — зміст того, що було сказано.

Співвідношення інформації в сфері людського спілкування

ключові принципи вміння слухати

 

Чути і сприймати почуття людини, яка говорить

 

 

Слухати зі співчуттям

 

 

Зосередитися на предметі розмови

 

 

Ставитися до співрозмовника з повагою

 

 

Слухати уважно, не роблячи оцінок

 

 

Висловлювати свою думку про почуте, щоб показати людині, що її дійсно слухають

 

 

Вміти своєчасно відмітити те, чого ви не зрозуміли або в чому не впевненні

 

 

Вміти заохочувати людину до подальшої розмови

 

 

Використовувати для підтримки розмови немовні заходи

 

Ключові принципи вміння слухати