методи подолання конфліктів

магниевый скраб beletage

ПЛАН

7.1. Оволодіння конфліктною ситуацією.

7.2. Стратегії і технології управління конфліктами.

7.3. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.

7.4. Формування оптимального соціально-психологічного клімату в колективі.

7.5. Вдосконалення організаційного клімату запровадженням психотехнологій.

Література: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 30, 40, 41.

Базові поняття: методи подолання конфліктів; раціона­льно-інтуїтивний метод; джерела конфліктів; структурні методи; міжособистісні стилі; соціально-психологічний клі­мат; фактори; що впливають на формування соціально- психологічного клімату; згуртованість колективу; соціо- метрія; соціограма; плинність кадрів; мотивація в конфлікті.

Несприятливі умови праці