7.5. Вдосконалення організаційного клімату

ЗАПРОВАДЖЕННЯМ ПСИХОТЕХНОЛОГій

Для вдосконалення організаційного клімату на підпри­ємстві пропонується запровадити програму управління конфлікт­ними ситуаціями. Першим етапом могло б стати запровадження дослідження рівня конфліктності персоналу, яке й було здійсне­не: тестування, що дозволяє оцінити ступінь конфліктності осо­бистості.

ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ КОНФЛІКТНОСТІ

1. Прагне сперечатися

Ухиляється від суперечок

2. Свої висновки супроводжує тоном, що не терпить заперечень

Свої висновки супроводжує тоном ви­бачення

3. Вважає, що програє, якщо буде завзято заперечувати

Вважає, що якщо буде заперечувати, до­сягне свого

4. Не звертає уваги на те, що інші не приймають доводів

Шкодує, якщо бачить, що інші не при­ймають доводів

5. Спірні питання обговорює в присутності опонента

Розмірковує по спірних проблемах за відсутності опонента

6. Не бентежиться, якщо потрап­ляє в напружену обстановку

У напруженій обстановці почуває себе незручно

7. Вважає, що в спорі потрібно проявляти свій характер

Вважає, що в спорі не потрібно демон­струвати свій характер

8. Не поступається в суперечці

Поступається в суперечці

9. Вважає, що люди легко вихо­дять з конфлікту

Вважає, що люди важко виходять з кон­флікту

10. Якщо вибухає, то вважає, що без цього не можна

Якщо вибухає, то скоро відчуває почут­тя провини

У тесті міститься шкала, яка використовується для самооці- нювання за допомогою пар тверджень. Виконання його зводиться до такого.