1.1. Загальне поняття про конфліктну ситуацію

магниевый скраб beletage

та КОНФЛІКТ

Конфлікт — це протиріччя, що виникає між людьми,

колективами в процесі їхньої спільної діяльності через непорозу­міння або протилежність інтересів, відсутність згоди між двома та більше сторонами.

Конфлікт також можна визначити як відсутність згоди між двома або декількома сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить усе, щоб була при­йнята її точка зору або ціль, і заважає іншій стороні робити те ж саме.

Шема

Найбільш загальне визначення конфлікту (від лат. conflictus — зі­ткнення протилежних інтересів, поглядів). Повніше визначення конфлікту — протиріччя, які виникають між людьми, колектива­ми в процесі їх сумісної трудової діяльності через нерозуміння або протилежність інтересів, відсутність злагоди між двома або бі­льше сторонами.

У ПСИХОЛОГІЇ КОНФЛІКТ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ як

«зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій, окремого епізоду в свідомості, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних від­носинах індивідів або груп людей, пов'язане з негатив­ними емоціними переживаннями».