8.1. Проблема регулювання соціальних конфліктів. Загальні положення

магниевый скраб beletage

Визнаючи загальність і сталість конфліктів у житті су-

спільства, не можна вважати, що будь-який конфлікт неминучий у тій формі, у тих масштабах і такій напруженості, в яких саме він виступає. І хоча неможливо уникнути всіх конфліктів, з цього не виходить, що не можна уникнути жодного з них. Проблема ре­гулювання соціальних конфліктів виходить із можливості впли­вати на причини конфліктної ситуації, певним чином направляти плин самого конфлікту для того, щоб використати його результа­ти або перебороти негативні наслідки.

Шема

Питання про регулювання конфлікту — самостійна проблема. Її дослідники вважають, що регуляція конфлікту є найбільш ра­ціональним до нього підходом. Не завжди можна уникнути від­критого зіткнення, але завжди варто спробувати уникнути надмі­рних втрат, занадто великої плати за неконтрольований розвиток конфліктних подій.

ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ У СПРОМОЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ

1. Керування розвитком конфліктних ситуацій є по своїй суті керуванням людьми. Тут набагато доцільніше говорити про найбільш імовірну тенден­цію розвитку конфлікту, ніж про Закон

2. Керування конфліктом — це керування рівними, тому що серед учасників конфлікту, як правило, не буває абсолютно неправої сторони. Зовсім безпер­спективне відсікання якоїсь зі сторін конфлікту, цілковите ігнорування при­ватних позицій окремих суб'єктів конфліктної ситуації

3. З політико-правової точки зору керування конфліктом виявляє собою на­самперед керування великими групами, масами людей. Велике значення тут мають організації, що представляють інтереси маси, ступінь свідомості са­мих мас, загальний напрям об'єктивного розвитку подій, що відбуваються

4. Керування конфліктом є керування на базі інтересів. Правильно зрозумі­лий інтерес учасників конфлікту являє собою ключ успішного вирішення конфліктної ситуації, неодмінна умова угоди, що має під собою досить міц­ний фундамент

Завбачення й регулювання соціальних конфліктів багато в чому залежить від загального стану того економічного, соціального й політичного середовища, в якому вони відбуваються.